Културно-историческото наследство на Oбщина Дряново е богато и пълноценно разкрито в експозициите на Исторически музей – Дряново.

Интересна и жива обиколка във времето чрез представа за поселенията, развитието, съдбините, бунтовния Април на 1876 г. и героизма на опълченците от този регион може да получите с посещение на експозиция „Археология и Възраждане” в Дряновския манастир.

След зимния сезон, на 3. III. 2022 г., тя ще отвори отново вратите си за посетители с работно време от 9:30 до 16:30 ч. /без почивен ден/.

Добре дошли!

Исторически музей Дряново