Историкът проф. д-р Веселин Методиев ще гостува в Дряново на 20 април /сряда/ 2022 г. Срещата ще се състои в залата за временни изложби в експозиция “Колю Фичето” на Исторически музей – Дряново от 17:30 ч.
Тя е посветена на 150 години от рождението на един от най-бележитите български политици – Никола Мушанов (1872-1951).

По време на събитието ще бъде представена и книгата “Речи на Никола Мушанов”.

Организатор: Исторически музей – Дряново

Книгата „Речи на Никола Мушанов” представя идейно-политическото наследство, което  завещава един от водачите на Демократическата партия през първата половина на XX век и министър-председател на България, начело на три правителства (1931-1934 г.).

Избраните парламентарни изказвания са от различни области на политиката, като в началото са включени 10 от големите дебати по отговорите на тронното слово  (реторичен парламентарен жанр, синоним на реч на монарха при откриване на Народното събрание) с участието на Никола Мушанов от 1903, 1910, 1929 и 1931 г. Отделено е място и за съжденията му в областта на образованието като министър на просвещението в кабинета на Александър Малинов. Никола Мушанов е автор на т.нар. Мушанов закон от 1909 г., който вкарва ред в българското образование и го урежда за десетки години напред, като някои от постановленията му важат и днес.

Проф. д-р Веселин Методиев е член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г.

Народен представител е в 40-ото народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката.

Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37–ото и 38–ото народно събрание.

Основните му изследователски интереси са в областта на историята на държавните институции в България. Преподава философия на историята; извори за българската история; история на държавните институции в България; история на модерната българска държава; европейска история

През 2019 г. проф. д-р Веселин Методиев е награден с Националната награда “Христо Г. Данов” в категория “хуманитаристика” за монографичния си труд Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел, издание на НБУ

Сред по-важните му трудове са:

Монографии:

Министерският съвет в България. Началото 1879-1886 г., С., 1999.

120 години Министерски съвет в България, съавтор и съставител, С. 1999.

Конституционният дебат в българския парламент през ХІХ век, С., 2016, 150 с.

Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел, Изд. НБУ, С., 2019 г.

Документални справочници:

Българските държавни институции 1879-1986 г., съавтор и съставител, С., 1987.

Българските конституции и конституционни проекти, съавтор и съставител, С. 1990.

Учредителното събрание, извори и коментари, автор и съставител, С., 2004.

Исторически музей Дряново