Полага се началото на ежегоден Национален пленер по живопис в град Дряново, озаглавен „Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще“. През 4 години, с начало 2023 година, заедно с пленера се организира Национален конкурс за портрет на майстор Колю Фичето. Организатори на пленера и конкурса са Исторически музей Дряново и Община Дряново, със съдействието и подкрепата на СБХ.

Двете инициативи предоставят възможността и предизвикателството да се интерпретира от гледна точка на съвремието онзи възрожденски дух и плам, който пренася поколенията през годините като през мостовете на майстора. Срещата на творците с историята и опита да се опознае по-добре и в пълнота културно-историческото и архитектурното наследство на Дряново, природните му забележителности и по-конкретно построеното от майстор Колю Фичето в родния му град, биха били благодатно отправие за творчески търсения, без определена сюжетна или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи и пластични търсения.

Пленерът се провежда на територията на град Дряново веднъж годишно и приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на неговия формат. Пленерът има конкурсен характер, в резултат на който ежегодно се присъжда Награда на град Дряново. Тя се определя от Комисия с участието на представители на Исторически музей – Дряново и Община Дряново и се връчва от Кмета на града при откриването на изложбата със създадените произведения в края на зададения творчески период. След пленера всеки участник дарява по една творба на Исторически музей – Дряново, с които се попълва творческият му фонд. Спечелилият Наградата на град Дряново автор получава възможност да гостува със самостоятелна изложба в залите на Икономовата къща в рамките на следващата календарна година.

В Националния конкурс за портрет на майстор Колю Фичето наградената творба, избрана от жури, определено от СБХ и Община Дряново, остава собственост на Исторически музей – Дряново, като неизменна част от колекцията портрети на майстора.

Първото издание на пленера ще се проведе тази година от 1 до 5 юли, като изложбата със създадените от авторите картини ще се открие на 5 юли в залите на Икономова къща. Интересът сред художниците към новата инициатива е голям, а от подадените молби определеното от СБХ жури избра кандидатурите на Мариета Конова, Стефан Коцев, Гергана Балабанова, Даниела Ефремова и Борислава Захариева. Нека им пожелаем вдъхновение, творчески плам и радост от гостуването в нашия град. От наша страна, като домакини, нека им покажем, че са желани наши гости и споделим с тях празника от изложбата на 5 юли.

Исторически музей Дряново