Експозиция “Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век” в Лафчиевата къща е затворена за посетители от месец. Причината са поддали под тежестта на каменните плочи греди. Изместването и на носеща колона е особено опасно и е точно при входа за посетители.
Лафчиевата къща се нуждае от спешен и неотложен ремонт, заради което тази година беше подготвен нов проект за кандидатстване за финансиране на консервационно-реставрационни дейности. Резултатите от кандидатстването в тази проектна сесия на Министерство на културата още не са публикувани.
Надяваме се нашият проект да е сред одобрените и този уникален обект да посреща отново жители и гости на град Дряново, а дотогава отворени за посещения остават експозиции “Колю Фичето – живот и творчество”, “Възрожденско църковно изкуство” в Икономовата къща и “Археология и Възраждане” в Дряновския манастир.
Исторически музей Дряново