Исторически музей–Дряново има удоволствието да покани всички, които имат желание, нагласа или любопитство на една вечер на изкуствата в Икономовата къща в град Дряново. Ще се насладите на класическа музика с цигулковото изпълнение на Мая Савова и Даниела Данис Туран-Христова, свои стихове ще четат Цонка Христова, Генчо Витанов и Павлин Ботев, а Антон Антонов ще покаже част от новите си картини.

Усещането за време, с което ни прегръща къщата строена от Колю Фичето, ведно с иконите и стенописите завещани ни от знайни и незнайни зографи, ще се срещнат на разговор с нас, нашето време и нашия дух. Микеланджело има една мисъл, че художникът, творецът, във всяко свое произведение трябва да представя себе си в цялост. Разбира се, става дума за отговорността да изразиш в пълнота своята мярка, като личност и морална жизненост. Защото това е светлина за другите. Всяка картина, стих, музикална творба е отделна фраза, но авторът така говори за нещо друго, невидимо и невнятно извън нас, за тайнството и мъжеството да се изправиш сред непрогледния мрак и усилието да проблеснеш с малкото си пламъче и осветиш пътека.

29 юни 2022 г., 17:30 ч.

Заповядайте!

Исторически музей Дряново