На 6 и 7 април 2023 г., в залата за временни изложби на експозиция “Колю Фичето”, ще се проведе великденска работилница за боядисване и рисуване на яйца. Тя ще се осъществи под ръководството на доц. д-р Светла Ракшиева от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките и Юлия Дабкова, уредник в отдел “Етнография и строителство” на Исторически музей – Дряново.

Доц. д-р Светла Ракшиева е учен етнолог. През последните години, в различни музеи на страната, тя води работилници и ателиета за малки и големи, като пред очите им възкресява старите начини на изписване на яйца.

Светла Ракшиева е автор на книгата “Писано яйце за Великден” и по нейна инициатива са възобновени традиционните за Националния етнографски музей ателиета, в чиито занимания участници са деца и възрастни, които искат да се докоснат до народното творчество и да опознаят орнаментиките, с които старите българи изписвали яйцата за Великден.

Добре дошли сте при нас да наблюдавате и научите нещо ново, да съпреживеете различна и непозната емоция, а при желание и да участвате пряко в заниманията, за което е необходимо да носите сварено яйце.

Исторически музей Дряново