Автори: Стефана Вълчева, Емилия Михайлова
Корица: Антон Антонов
Рецензент: проф. д-р Петко Ст. Петков
Печат: ЕКС-ПРЕС ООД
Настоящото издание обхваща продължителен период от време – от началото на 80-те години на XIX век и възстановяването на българската държава до началото на 40-те години на XX век и последвалите съществени обществени и политически промени. Aвторите представят различни страни от общественото, административното, икономическото и културното развитие на Дряново, илюстрирани с документи, фотографии и спомени, съхранявани във фонда на Исторически музей – Дряново.
* Книгата се издава с финансовата подкрепа на Министерство на културата.
Исторически музей Дряново