НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“
ДРЯНОВО – 2023

П Р О Т О К О Л

 

РАЗДЕЛ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Александър Петров, 6 г., НЧ „Развитие – 1869“ – Дряново, преподавател: Мария Драгомирова

Втора награда: Белослава Христакиева, 6г., ДГ „Десислава“ – Пловдив, преподаватели: Спаска Василева, Иванка Гатешка

Трета награда: Вангел Костадинов, 6 г., ДГ „Десислава“ – Пловдив, преподаватели: Спаска Василева, Иванка Гатешка

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Христо Стойков, 7 г., Ателие „Приказен свят“ – София, преподавател: Татяна Антонова

Втора награда: Яна Николова, 11 г., Ателие „Приказен свят“ – София, преподавател: Татяна Антонова

Трета награда: Марина Василева, 11 г., Школа по изобразителни изкуства – Търговище, преподавател: Ивелин Стоянов

Поощрителни награди: Дария Христова, 8 г., Школа по изобразителни изкуства – Търговище, преподавател: Ивелин Стоянов,  Кристияна Бужева, 8 г., Школа „Арт – Попово“ – гр. Попово, преподавател: Искра Хаджииванова, Стивън Мактагарт, 9 г., СУ „Св. Климент Охридски“ – Варна, преподавател: Мария Ангелова

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Катерина Маринова, 11 г., Детски арт център „Видима“ – Севлиево, преподавател: Снежана Велчева

Втора награда: Момчил Димитров, 12 г., СУ „ Д-р Петър Берон“ – Червен бряг, преподавател: Нина Горанова

Трета награда: Никола Димитров, 14 г., ПГИ „ Рачо Стоянов“ – Дряново, преподавател: Петя Василева

Поощрителна награда: Мануела Куманова, 12 г., НЧ „Развитие – 1869“ – преподавател: Мария Драгомирова

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Александра Янкова, 16 г., Ателие „Приказен Свят“ – София, преподавател: Татяна Антонова

Втора награда: Виктория Недялкова, 17 г., НЧ „Дряновска пробуда – 2008“ – Дряново, преподавател: Гергана Симеонова

Трета награда: Павлина Шиндрова, 17 г., СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Мария Драгомирова

Специална награда на Община Дряново за рисунка:
Ивет Михалева, 9г., СУ „Св. Климент Охридски“ – Варна, преподавател: Мария Ангелова

Специална награда на Исторически музей – Дряново за рисунка:
Магдалена Маринова, 10 г., СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Дафинка Иванова

 

РАЗДЕЛ: МАКЕТИ

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда: Михаела Стоянова, 9 г., СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Дафинка Иванова

Втора награда: Габриел Станев, 10 г., СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Дафинка Иванова

Трета награда: Аделина Упалова, 9 г., СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Дафинка Иванова

Поощрителна награда: Елена Юрукова, 10 г., ОУ „Отец Паисий“ – Асеновград, преподавател: Борислава Гърбева

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда: Димитър Кунчев, 13 г., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, преподавател: Стела Христова

Втора награда: Онур Идает, 8ми клас, ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“ – Ямбол, преподавател: Веселина Аврамова

Трета награда: Рая Гайтанджиева, 15 г., НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък

Поощрителна награда: Дара и Вяра Блажеви, 13 г., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Плевен, преподавател: Стела Христова

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда: Елисавета Иванова, 17 г., НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ – Казанлък

Специална награда на Исторически музей – Дряново за макет:
Александър Георгиев, 13 г, ОУ „П. Р. Славейков“ – В. Търново, преподавател: Гергана Пенова

 

РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда: Вероника Христова, 3 клас за стихотворението „Майсторът“, СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Виолина Копаранова

Втора награда: Мирян Цветанов, 1 клас за стихотворението „Майстор в Дряново голям“, СУ „Христо Ботев“ – Ихтиман, преподавател: Янка Тодорова

Трета награда: Християн Цветанов, 3 клас за стихотворението „Мостовете на майстор Кольо Фичето“, СУ „Христо Ботев“ – Ихтиман, преподавател: Милена Лазова

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
Първа награда: Борил Аладжов, 7 клас за стихотворението „Къща-стара мома“/ На Икономовата къща, построена от Колю Фичето/, Клуб „Книголюбие“, НЧ „Дряновска пробуда – 2008“ – Дряново, преподавател: Виржиния Дачева

Втора награда: Теодора Иванова, 6 клас за стихотворението „Майсторът“ / На Уста Колю Фичето/, Клуб „Книголюбие“, НЧ „Дряновска пробуда – 2008“ – Дряново, преподавател: Виржиния Дачева

Трета награда: Роберта Янева, 6 клас за стихотворението „Колю Фичето“, Клуб „Книголюбие“, НЧ „Дряновска пробуда – 2008“ – Дряново, преподавател: Виржиния Дачева

Поощрителна награда: Вивиан Николова, 5 клас, СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Мария Маркова

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първа награда: Мария Данева, 10 клас за „Камъкът на любовта“, Национална Априловска гимназия – Габрово, преподавател: Деница Парахулева

Втора награда: Мария – Антония Мицканова, 10 клас за есето „А строежите му стоят…“, Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“- Дряново, преподавател: Стефка Стоянова

Трета награда: Павел Колев, 10 клас за „Майсторът и храмът“, СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Мария Маркова

Поощрителни награди: Христофор Петков, 11 клас, ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ – Габрово, преподавател: Александър Емилов, Борис Минев, 9 клас, СУ „Максим Райкович“ – Дряново, преподавател: Павлин Ботев

 

ЖУРИ – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И МАКЕТ

Жури членове:
1. Дончо Дончев – художник
2. Антон Антонов – художник 
3. Николай Карагьозов – заместник-кмет на Община Дряново
4. Юлия Дабкова – уредник в Исторически музей – Дряново

 

ЖУРИ – ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

1. Проф. Маргрета Григорова – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“
2. Иван Христов – директор на Исторически музей – Дряново
3. Мария Божкова – учител по БЕЛ
4. Цонка Христова – учител по БЕЛ в СУ “Максим Райкович“ – Дряново

 

* Награждаването и откриването на изложбата с отличените творби ще се състои на 1 юни 2023 г., от 11:00 ч. в Икономовата къща в гр. Дряново.

Исторически музей Дряново