1-31 август

Аналоговата фотография – машина на времето. Самостоятелна изложба на Никола Джелатов

Зала за врменни изложби в експозиция “Колю Фичето”

17 август

17:30 ч. Откриване на гостуваща изложба с творби от фонда нХудожествена галерия-Стара Загора

Икономова къща

Исторически музей Дряново