В следващите три дни, в залата за временни изложби на експозиция „Колю Фичето – живот и творчество”, Исторически музей – Дряново организира Първомартенска работилница.

Под ръководството на Юлия Дабкова, уредник в отдел “Етнография и строителство”, деца и ученици ще научат за обичая, символиката и начините за изработване на мартеници и ще направят свои, с материали предоставени от Музея.

БАБА МАРТА БЪРЗАЛА
Баба Марта бързала,
мартеници вързала:
морави, зелени,
бели и червени.
Първом на гората
да листят листата.
И да дойдат всичките:
щъркелите, птичките,
първият певец,
Косер хубавец.
После на градините
да цъфтят гиргините
и латинки алени,
и божури шарени.
Ябълки да зреят,
круши да жълтеят.
А пък на дечицата
върза на ръчицата
мартеници чудни
със ресни червени,
да са ранобудни,
да растат засмени…

(Йордан Стубел)

Исторически музей Дряново