Обектът “Археология и Възраждане” на Исторически музей – Дряново е от типа, в който може да се развива единствено екскурзоводска дейност с обслужване на туристи. В него фондова работа поради липсата на фондохранилища в сградата е невъзможна, а локацията му извън града, при това в манастир, не го вписва в събитийните прояви, които ежемесечно организираме за жителите и гостите на града. Статистическите ни отчети пък сочат, че в сравнение с останалите сезони през зимата туристите намаляват значително, а интересът към посещение на експозицията е слаб и поради това за трета поредна година в зимните месеци тя работи по предварителна заявка. Периодът на занижен туристически интерес се използва за извършване на наложителни и времеемки ремонтни дейности в експозиционното пространство, които да подобрят визията му пред посетителя и които трудно биха били осъществими в сезоните на активна посещаемост.

В края на 2023 г. бяха подменени изцяло осветителните тела във витрините и работната среда, като луменисценцията вече е от съвременен тип и с по-приятния за окото на зрителя интензитет на светлина в неутралната зона.

В последния месец бяха ремонтирани и два участъка с нарушена вследствие на непредотвратимото стареене на спойващия материал подова настилка, както и носеща вътрешна колона, повредена от ВиК авария.

Всичко това е зад гърба ни и експозиция “Археология и Възраждане” вече ви очаква.

Археологическите находки показани в експозицията са открити в района на Дряново и Дряновския манастир и представят живота тук от палеолит до падането на България под османска власт. Разказът в нея преминава към представяне историята на обителта и нейната мисия за съхраняване на националната ни идентичност във времето на османско владичество. Историческите познания в изложбената зала на втория етаж са свързани с деветдневната героична отбрана на манастира по време на Априлското въстание през 1876 г., а хронологията на последвалите събития отвежда посетителя към Руско-турската война от 1877-1878 г. и достойния принос на Дряново и дряновските опълченци за освобождението на България.

ОТВОРЕНО ЗА ПОСЕЩЕНИЯ: 9:30 – 16:30 ч., вкл. в почивни и празнични дни

Исторически музей Дряново