145-та годишнина от приемането на Търновската конституция ще е поводът за представянето в Дряново на първа и втора част на книгата „История на българската държава и право“ от проф. д-р Петко Ст. Петков в Дряново.

Проф. Петко Ст. Петков е преподавател по нова история на България във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 1990 г. досега. Автор е на монографии, студии и статии, на учебници и учебни помагала по нова история на България. Научен консултант е на няколко филма с историческа тематика. Член е на Управителния съвет на Съюза на учените в България и председател на великотърновския му клон.

Дата: 11.04.2024 г.
Място: Зала за временни изложби в експозиция “Колю Фичето”
Организатор: Исторически музей – Дряново

Исторически музей Дряново