Проучва и популяризира политическата, стопанска и културна история на Дряново и района. Отразява миналото, демографските промени и статута на селището през ХV – ХVІІ в. и просперитета на българската общност през Възраждането; изследва административното развитие на Дряново в периода.

Уредник: д-р Венелин БАРАКОВ, Стефана ВЪЛЧЕВА

Исторически музей Дряново