Отдел „Българските земи XV – XIX век”

Проучва и популяризира политическата, стопанска и културна история на Дряново и района. Отразява миналото, демографските промени и статута на селището през ХV – ХVІІ в. и просперитета на българската общност през Възраждането; изследва административното развитие на Дряново в периода. Уредник: Стефана ВЪЛЧЕВА