Отдел “Нова и най-нова история”

Проучва, издирва, изследва и популяризира икономическото, общественото, политическото, културното и просветното развитие на град Дряново и дряновския край от Освобождението до наши дни. Уредник: Емилия МИХАЙЛОВА