Отдел “Нова и най-нова история”

Проучва, изследва и популяризира икономическото, обществено-политическото, културното и просветното развитие на град Дряново и Дряновския край от Освобождението до наши дни. Уредник: Емилия МИХАЙЛОВА