Отдел “Етнография и строителство”

Проучва и популяризира материалната и духовна култура на Дряновския край. Събира характерни за традиционния и градски бит предмети. Проучва и проследява промените, настъпили в бита на местното население. Проучва дейността на местните строители, създадената от тях архитектура и традиции, утвърдени от майстор Колю Фичето.             … Продължете с четенето на Отдел “Етнография и строителство”