НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС – ДРЯНОВО 2022

ДРЯНОВО НА МАЙСТОР КОЛЮ ФИЧЕТО – ПАМЕТ И НАСТОЯЩЕ

Организатори: Община Дряново и Исторически музей – Дряново

 

Условия за провеждането на ежегоден Национален пленер по живопис в град Дряново „Дряново на Майстор Колю Фичето памет и настояще“ /между 1-5 юли 2022 година/, както и Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето през 4 години, с начало 2023 г.

 

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

1. Целта на провеждането на Националния пленер по живопис „Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“ е да се интерпретира от гледна точка на съвремието онзи възрожденски дух, пренесъл поколенията през годините от мостовете на Майстора до днес. Срещата на творците с миналото и опита да се опознае по-добре и в пълнота културно-историческото и архитектурно наследство на Дряново, природните му забележителности и по-конкретно построеното от Колю Фичето в родния му град, биха били благодатно отправие за творчески търсения.
2. Пленерът няма определена сюжетна или жанрова насоченост – на участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи и пластични търсения. Пленерът има ежегоден конкурсен характер и приключва с връчване на “Награда на град Дряново”.
3. През четири години, като първата ще е 2023 година, към пленера ще се провежда Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето. Наградената творба, присъдена от жури, определено от СБХ и Община Дряново, остава собственост на Исторически музей – Дряново, като неизменна част от колекцията портрети на възрожденския строител. Обявяването на наградата ще става по време на изложбата от разгледаните творби в залите на Икономова къща в град Дряново, дело на Колю Фичето и ще бъде връчвана от Кмета на града.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. В пленера участват петима творци от страната (4 живописци и 1 художник-фотограф). Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.
2. Жури, съставено от представители на Исторически музей – Дряново, Община Дряново и членове, определени от СБХ, избира на онлайн сесия участниците в пленера, на базата на получени материали за кандидатстване, творчески изяви и активност. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

III. КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

1. Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография, снимки на до 5 свои творби във формат jpeg и актуални имейл и телефон на имейл адрес ficheto_im@abv.bg
Кандидатури се приемат само по електронен път. Крайният срок за получаване на материалите е 30.04.2022 г. Кандидатури, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.
2. Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща до 15.05.2022 г. и в срок до 30.05.2022 г. трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

1. Организатори на пленера са Исторически музей – Дряново и Община Дряново, със съдействието и подкрепата на СБХ.
2. Пленерът се провежда на територията на град Дряново веднъж годишно.
3. На участниците се осигуряват нощувки и храна по време на пленера. Транспортните разходи се поемат от организаторите, след представени билети или касови бонове за гориво.
4. На всеки участник, живописец, се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.
5. Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник дарява по 1 творба на Исторически музей Дряново, с които се попълва творческия му фонд.
6. При настъпили обстоятелствени промени във връзка с епидемията от COVID-19, участниците ще бъдат уведомени за тях.
7. Събитието ще бъде отразено и популяризирано в печатни и електронни издания, както и в социални канали за информация. Ще се отпечата дипляна за всяко издание.
8. В края на пленера, при откриването на изложбата, Кмета на града връчва Наградата на град Дряново. Наградата се определя от Комисия с участието на представители на Исторически музей –  Дряново и Община Дряново, на база изложените творби. Награденият автор ще има възможност да гостува със самостоятелна изложба в залите на Икономова къща град Дряново, в рамките на следващата календарна година.
9. Със съгласието на автора, фотографските творби след изложбата ще бъдат отпечатани на винили и експонирани в екстериорна градска среда.

 

За повече информация – Исторически музей – Дряново, ул. “Шипка” № 82

Тел: 0676 72097 или 0878281568 – Антон Антонов

E-mail: ficheto_im@abv.bg

Исторически музей Дряново