НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС

„Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще“

1 – 5 юли 2024 г.

Условия за провеждането на ежегоден Национален пленер по живопис в град Дряново – „Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще“.

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 1. Целта на провеждането на Националния пленер по живопис „Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще“ е възможността и предизвикателството да се интерпретира от гледната точка на съвремието онзи възрожденски дух и плам, който пренася поколенията през годините като през мостовете на майстора. Срещата на творците с историята и опита да се опознае по-добре и в пълнота културно-историческото и архитектурното наследство на град Дряново, природните му забележителности и по-конкретно построеното от майстор Колю Фичето в родния му град, биха били благодатно отправие за творчески търсения.
 1. Пленерът няма определена сюжетна или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи и пластични търсения. Пленерът има конкурсен характер – присъжда се ежегодно Награда на град Дряново за живопис.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В пленера участват петима художници от страната. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.

 

III. КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

 1. Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография, снимки на до 5 свои творби във формат jpeg и актуални имейл и телефон на наш адрес: office@museumdryanovo.com
 2. Крайният срок за получаване на материалите е 30.04.2024 г. Кандидатури, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.
 3. Избраните от участници ще бъдат уведомени до 15.05.2024 г. и в срок до 30.05.2024 г. трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Организатори на пленера са Исторически музей – Дряново и Община Дряново, със съдействието и подкрепата на СБХ.
 2. Пленерът се провежда на територията на град Дряново веднъж годишно.
 3. На участниците се осигуряват нощувки и храна по време на пленера. Транспортните разходи се поемат от организаторите, след представени билети или касови бонове за гориво.
 4. На всеки участник се предоставят по 2 броя платна, формат 50/60. Участниците могат да работят по избор и на други основи и формати, подсигурени от тях.
 5. Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера.
 6. Всеки от участниците дарява на Исторически музей – Дряново по една от създадените по време на пленера творби, с които се попълва фонда на художествения отдел.
 7. Събитието ще бъде отразено и популяризирано в печатни и електронни издания, както и в социални канали за информация.
 8. При откриването на изложбата в края на пленера представител на ръководството на Община Дряново връчва Наградата на град Дряново за живопис. Тя  се определя на база изложените творби, а награденият автор получава възможността да гостува със самостоятелна изложба в залите на Икономова къща в град Дряново, в рамките на следващата календарна година.

За повече информация:
Исторически музей – Дряново
ул. “Шипка” 82
тел: 0676 72097 или 0878281568 – Антон Антонов

Исторически музей Дряново