РАБОТНО ВРЕМЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ГРАД ДРЯНОВО:

1. Зимно (1 октомври – 31 март) – от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.
2. Лятно (1 април – 30 септември) – от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 ч.
РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ “АРХЕОЛОГИЯ И ВЪЗРАЖДАНЕ” В ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР “СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”:
От 9:30 до 16:30 ч.
Исторически музей Дряново