ТАКСИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ:

1. Учащи – 2 лв.
2. Пенсионери – 3 лв.
3. Възрастни – 4 лв.
4. Екскурзоводска беседа – 10 лв.
5. Деца до 7 г. и инвалиди, срещу представяне на документ за инвалидност – безплатно
6. За образователни програми – 2 лв./ч. за всеки обучаван

 

ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНИ УСЛУГИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ДРЯНОВО:

1. За ползване на научна библиотека – 5 лв. за година
2. За извършена справка
историческа – от 5 до 30 лв./бр. (в зависимост от обема и историческия период)
експертиза на предмет – от 5 до 50 лв./бр.  (в зависимост от обема и историческия период)
3. За снимка в експозиция – 3 лв./бр.
4. За снимка на експонат – от  5 до 10 лв./бр.
5. За снимане д видеокамера в експозиция – 10 лв.
6. За сканиране – 0,50 лв./стр.
7. За принтиране на текст
едноцветно – 0,20 лв./стр.
цветно – 1 лв./стр.
8. За принтиране на изображение
едноцветно – 1 лв./стр.
цветно – 3 лв./стр.
9. За ксерокопие – 0,15 лв./стр.
10. За наем на помещение в музея – 50 лв./ч.
Исторически музей Дряново