Проучва и популяризира материалната и духовна култура на Дряновския край, като събира образци на изобразителното изкуство – живопис, графики, скулптури и др. Проучва дейността на местните и вдъхновени от Дряново художници и наложения от тях стил на работа. Организира ежегоден национален пленер по живопис и временни изложби.

Уредник: Антон АНТОНОВ

Исторически музей Дряново