Книгата „Дряново и Новото време (1880 – 1941). Документи, снимки и спомени“ се издава с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Върху 254 страници в нейното съдържание са включени 674 архивни кадри, факсимилета на документи и откъси от спомени, които красноречиво разказват миналото на Дряново от този период в различни сфери на обществения живот. Публикуваните материали са от музейния ни фонд и за първи път стигат до широката общественост чрез страниците на книжно тяло. Крайният продукт е в резултат на събирателската работа на специалистите, работили в музея от създаването му до днес и на дългогодишната последователна научно-изследователска работа на музейните уредници и негови съставители Стефана Вълчева и Емилия Михайлова, а художественото оформление на корицата е на колегата Антон Антонов. Предпечатната подготовка и отпечатването на сборника с документи, снимки и спомени са дело на екипа на издателство „ЕКС-ПРЕС“ ООД, гр. Габрово.

Книгата „Дряново и Новото време.pdf

Книгата „Дряново и Новото време(Корица).pdf

 

 

 

Исторически музей Дряново