Проучва, издирва, изследва и популяризира икономическото, общественото, политическото, културното и просветното развитие на град Дряново и дряновския край от Освобождението до наши дни.

Уредник: Емилия МИХАЙЛОВА

Исторически музей Дряново