Проучва, издирва, изследва и популяризира икономическото, обществено-политическото, културното и просветното развитие на град Дряново и Дряновския край от Освобождението до наши дни.

Уредник: Емилия МИХАЙЛОВА

Исторически музей Дряново