ОТЧЕТ

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО ЗА 2022 Г.

 

Фондова работа

През 2022 г. в основен фонд са постъпили и са обработени според изискванията (идентифицирани, дигитализирани и паспортизирани) 163 бр. движими културни ценности, в т. ч. 89 предметни и 74 архивни,  а в научно-спомагателен фонд –286 бр. вещи и документи. Създадени са 31 експертни заключения и са изработени 117 научни паспорта.

В научния архив на музея са заведени 125 нови архивни единици, които включват 149 бр. документи.

В научната библиотека на музея са инвентирани, обработени, фиширани и картотекирани 355 бр. закупени и подарени книги.

Проучвателска, научно-изследователска дейност

През 2022 г. ИМ-Дряново организира през изминалата година Национална научна конференция „Епохи, личности, памет” в партньорство с ИФ на ВТУ и Община Дряново. Предстои издаването на Известия т. 2 на ИМ-Дряново, в който са поместени докладите от конференцията.

Научно-изследователската работа на уредниците Твърде ограничена и вместваща се само във участие в научната конференция „Епохи, личности, памет”. В нея участие с доклади  взеха Стефана Вълчева и Емилия Михайлова, проучвали Никола Мушанов като дарител и политик.

Във връзка с публикации за страницата на музея бяха направени 3 теренни проучвания от уредниците Юлия Дабкова и Апостол Матев в с. Марча, с. Ганчовец, с. Караиванца

Обучение, квалификации и обмяна на опит

 1. Участие на Дияна Димитрова, Гергана Симеонова, Апостол Матев и Венцислав Симеонов в семинар „Планиране на изложби, интерпретация на музейното съдържание, разказването на истории и общуването с посетителите – как да го направим най-добре”, организиран от Министерство на културата в Пловдив – 06.2022 г.
 2. Участие на Апостол Матев и Венцислав Сиомеонов в Майсторски клас “Дигитална трансформация в музеите: сбирките като данни” – Троян – 14 – 15 юли 2022 г.
 3. Участие на Валентина Костова и Дияна Димитрова в счетоводен семинар – Слънчев бряг – юли 2022 г.
 4. Участие на Иван Христов, Валентина Костова и Юлия Дабкова в Национална среща „Добри практики”, Балчик – 25-28 октомври 2022 г.
 5. Участие на Апостол Матев в научна конференция „85 години музей на Апостола в Карлово” – 18-19 ноември 2022 г.
 6. Посещение на целия екип на Исторически музей – Дряново и обмяна на опит с колегите от Исторически музей – Попово – 7 декември 2022 г.

Експозиционна и популяризаторска дейност

ПОСЕТИТЕЛИ:

Експозиция„Колю Фичето” – 6936 (платени – 6437; безплатни – 499)
Експозиция „Възрожденско църковно изкуство” Икономова къща – 3189 (платени – 1297; безплатни – 1892)
Експозиция „Археология и Възраждане” в Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил” – 3005 (платени – 2505; безплатни – 500)

Общо: 13 130

* Приходите от входна такси, сувенири, книги и услуги – 36 614 лв.

 

УЧАСТИЕ В ЗАПИСИ ЗА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ПРЕДАВАНИЯ:
Участие на Дияна Димитрова за радиопредването „Приятелска дума”, Нови Сад, Сърбия.
Участие на Дияна Димитрова, Гергана Симеонова, Юлия Дабкова и Антон Антонов в поредицата „Богатствата на България” на БТВ

 

СЪБИТИЯ:

 1. Национална научна конференция “Епохи, личности, памет” (29-30.09.2022 г.)
 2. Национален пленер по живопис “Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще” (1-5.07.2022 г.)
 3. Първи детски национален конкурс “Преминал майстор през земята” (01.06.2022 г., награждаване)
 4. Вечер на изкуствата (29.06.2022 г.)
 5. Поезия и музика (19.10.2022 г.)

СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 

 1. Регионален форум на музеите и художествените галерии от област Габрово, 19.05.2022 г. (съвместно с Областна администрация – Габрово и Община Дряново)
 2. “Училище за лазарки” (съвместно с РЕМО “Етър” и СУ “Максим Райкович”)
 3. “Нашите небесни покровители” (изложба, съвместно с НЧ „Дряновска пробуда – 2008” и дряновските храмове „Св. Никола”, „Св. Троица и “Въведение Богородично”)
 4. „Ние обичаме и пазим Земята” (съвместно със СУ „Максим Райкович”)
 5. Работилница за великденски яйца (съвместно с проф. Светла Ракшиева и СУ “Максим Райкович”)
 6. В ден за памет и поклон (поднасяне на цветя на паметници в деня на годишнини и официални чествания, съвместно с други институции)
 7. Интервю с Марко Ганчев по повод 90-тата му годишнина
 8. Публикации („Незабравими трудови години в Дряновския манастир”, „Как „възкръсна” дряновският градски часовник?”, „Строителите и строителството в Минковския род”) по спомените на Димитър М. Димитров, бивш директор на Исторически музей – Дряново.

ИЗЛОЖБИ:

 1. „Имало едно време” (изложба-живопис на Стефан Денчев с картини от фонда на ИМ-Дряново)
 2. „Ний летиме от Балкана мощни Шипченски орли…” (гостуваща, от НПМ „Шипка – Бузлуджа”
 3. „От ръката тревненска” (гостуваща, от СМРЗИ – Трявна)
 4. „Непоказано от Иван Койчев” (картини от фонда на ИМ-Дряново)
 5. Изложба-живопис на Антон Антонов по случай 60-годишнината му
 6. Изложба с картините на участниците в Националния пленер по живопис „Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще”
 7. „Багри и слово” (картини на Виктория и Касандра Недялкови)
 8. „Българийо, аз тебе всичко дадох…” (гостуваща, от НЛМ – София)
 9. „Дряново през погледа на Венцислав Симеонов” (художествена фотография)
 10. Първа самостоятелна изложба с живопис на художничката Теодора Маринова
 11. Дряново и художниците

ПРЕДСТАВЕНИ КНИГИ И СРЕЩИ С АВТОРИ И СЪСТАВИТЕЛИ:

 1. “Изпепелена младост” (по спомените на Митьо Делчев), Пейо Делчев
 2. “Пътищата към Освобождението”, проф. д-р Петко Ст. Петков
 3. “Храм-паметник “Рождество Христово” край град Шипка” (научен сборник), д-р Чавдар Ангелов
 4. “Речите на Никола Мушанов”, проф. д-р Веселин Методиев
 5. „Възрожденско църковно изкуство в Дряново” (албум на Исторически музей – Дряново), проф. д. изк. Чавдар Попов – автор на предговора в изданието
 6. “До Боянския майстор”, Ивелина Радионова
 7. “Иларион Макариополски: Път, подвижничество, памет”, проф. Вера Бонева
 8. “Къде ли не съм строил” (сборник), Николай Пенчев
 9. “Лечителят на Левски. Невероятната история на отец Неофит Калчев”, Кристиян Иванов и Борислав Радославов

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ ПО МАТЕРИАЛИ ОТ ФОНДА НА МУЗЕЯ В YOU TUBE:

 1. Дряновски занаятчии (2022, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 2. Дряновски търговци (2022, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 3. Дряновска индустрия. Банки (2022, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 4. Четата на поп Харитон (2022, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 5. Дряново, 1877 г. (2022, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 6. Никола Мушанов и Дряново (2022, Емилия Михайлова и Венцислав Симеонов)
 7. Боят на Дряновския манастир (2021, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 8. Дряновски истории: Водата (2021, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 9. Дряновските бохеми (2021, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 10. Отечествен дълг (I и II част) (2022, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 11. Държавна овощарска опитна станция (2021, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 12. Дряновско градско общество (1880 – 1908) (2021, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 13. Апостола (2021, Стефана Вълчева и Антон Антонов)
 14. Град Дряново през 30-те години на ХХ в. (I и II част) (2021, Стефана Вълчева и Антон Антонов)

ПУБЛИКАЦИИ НА МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Богоявление в Дряново
 2. Църквата „Св. Троица” – Дряново
 3. Църквата „Св. Никола” – Дряново
 4. Училище „Максим Райкович” и дряновското общество (в съавторство с Ем. Михайлова)
 5. Дряновски слънца
 6. От „птичи” поглед
 7. Из „Левски, революцията и бъдещият свят” (студия на Николай Генчев)
 8. Даскал Денко Попниколов и синове
 9. Дряновски учители и техните ръкописи
 10. Дряново и Ботевата чета
 11. Църквата „Въведение Богородично” в Дряново
 12. Братя Тананови, потомствени дряновски общари
 13. Из вестник „Звънчатий Глумчо” – илюстровано издание със сатиричен характер
 14. 53 години експозиция „Колю Фичето” (интервю)
 15. „Скици” от старо Дряново. Спомени. Видяно и чуто от Станчо Вълчев
 16. Дряновски секлек и други военновременни истории
 17. Реликви от Руско-турската война война в Дряново
 18. Дряновци и Освобождението (1877-1878) в лични дневници на офицери и кореспонденти
 19. Известните Фичеви мостове в 1877 г.

Автор: Стефана Вълчева, уредник “История на България XV – XIX в.”

 

 1. Училището в село Зая, Дряновско
 2. Д-р Стефан Влайковски – дряновски околийски лекар
 3. 70 години Детска музикална школа
 4. Учен, творец и общественик, пионер на българската консервационно-реставрационна наука (130 години от рождението на Александър Рашенов)
 5. Училище „Максим Райкович” и дряновското общество (в съавторство със Ст. Вълчева)
 6. Поет, преводач и общественик (125 години от рождението на Йордан Ветвинов)
 7. 90 години от рождението на Димитър Стефанов (20.III.1932 г. – 19.Х.2018 г.)
 8. 125 години от рождението на Георги Ганчев (20.III.1897 г. – 22. II.1947 г.)
 9. Стойчо Стефанов Мошанов 25.IV.1892 г. – 10.I.1975 г. (по повод 130 г. от рождението му)
 10. Инж. Константин Попов в обществения живот на България от близкото минало (по повод 105 г. от рождението му)
 11. Един истински народен учител (Иван Колев Петков)
 12. Първият автомобил в Дряново (по спомените на Стефан Тананов)
 13. Фамилия Далеви и прочутата тяхна боза
 14. „Ортопедична” служба в Дряново
 15. Стефан Руневски (по повод 145 години от рождението му)
 16. За академик Христо Недялков, който днес щеше да навърши 90 години
 17. За 22 септември 1908 г. и след това
 18. 60 години Професионална гимназия по икономика
 19. 110 години от обявяване на Балканската война
 20. 150 години от рождението на д-р Стойчо Донев

Автор: Емилия Михайлова, уредник “Нова и най-нова история”   

 1. Гана Тананова и народните песни във фонда на музея
 2. Трифоновден (Трифон Зарезан) – 1 февруари (ст. ст. 14 февруари)
 3. Цитрата на арх. Никола Кротев
 4. Първомартенска обредност
 5. Светии – празник на младата булка в Дряново
 6. Кънчо Иванов Колев – строител от Дряновско
 7. Иван Пенев – дюлгерин от Марча
 8. За пролетните народни обичаи около Лазаровден и Връбница
 9. Великден – най-големият пролетен християнски празник
 10. От легенди към съвремие (за Фичевия мост в Дряново)
 11. Бубарство – един от основните занаяти в Дряново
 12. Женска народна носия от Дряновско
 13. Днес е Петровден (народна песен от с. Гостилица)
 14. Тайният дюлгерски говор на дюлгерите от село Гостилица
 15. Забавни случки от миналото на дряновци
 16. Розопроизводство в Дряново
 17. Змей – герой в българската народна митология и от разказани истории в Дряново и Дряновско
 18. Пенчо Косев, учител от село Плачка
 19. Панаир в Дряново

Автор: Юлия Дабкова, уредник “Етнография и строителство”

 1. Досю Стойнов – едно име останало в местната и националната ни история

Автор: Апостол Матев, уредник “История на България XV – XIX в.”

 1. Иконата “Св. Трисветители”
 2. Св. Харалампий във вярата, вярванията и иконографията
 3. За празника “Св. Четиридесет мъченици Севастийски” и връзката му с българската история
 4. “Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; Благословена си ти между жените!”
 5. Иконата “Св. Зосим и Мария Египетска”
 6. Св. Петка – духовната покровителка на България и на Дряново

Автор: Гергана Симеонова, екскурзовод (иконограф)

 

Работа по проекти:

През 2022 г. Исторически музей – Дряново кандидатства за финансиране и защити три проекта:

 1. Проект за текущ ремонт и фасадна реставрация на Лафчиевата къща
 2. Проект за издаване на албум “Дряново и Новото време 1880 – 1941”
 3. Проект за предоставяне на целева подкрепа за ел. енергия

Проектите са на обща стойност 222 500 лв.

Исторически музей Дряново