Намира се в манастир „Св. Архангел Михаил“, на 5 км югозападно от Дряново. Запознава посетителите с историческото развитие на Дряновския край и възникването на Дряновския манастир. В околностите му са открити едно от най-древните палеолитни поселения в Средна Европа и следи от местните енеолитна и бронзова култури, както и крепостни съоръжения и селища, изградени в различни исторически епохи. Разнообразни документи и предмети подчертават значението на манастира за българската история и съхраняването на националния дух, за превръщането му във възрожденско поклонническо средище; определянето му за база на освободителното движение и убежище през Априлското въстание на четата на поп Харитон; за приноса на Дряново в Руско-турската война (1877 – 1878).

 

Исторически музей Дряново