“Известия на Исторически музей – Дряново т. 1” (2009) съдържа материали от научна конференция, посветена на четническото джижение и освободителната борба, изследвания на историци и краеведи, документи и спомени за исторически събития, както и информация за по-важни моменти от дейността на музея.

 

Известия на Исторически музей – Дряново т. 1.pdf

Исторически музей Дряново