Експозицията в Лафчиевата къща (строена около 1840 г.) е открита през 1984 г. Тя представя градски бит от края на XIX и началото на XX век. Етнографската експозиция е продължена през 2008 г. във второто жилище, принадлежало на фамилията Переви.

Исторически музей Дряново