Представя живота и творчеството на възрожденския строител Колю Фичето. Макети и снимков материал показват класическите строежи на майстора и тяхната съдба; колекции от зидарски, каменоделски и дърводелски инструменти онагледяват традициите и възможностите на строителния занаят от Възраждането. В сградата се намира администрацията на ИМ – Дряново. Експозицията е обновена през 2010 година.

Исторически музей Дряново