ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО  2023 Г.

 

ЧИСЛЕН СЪСТАВ: 10 души (9 щатни + 1 ПМС 66)

В структурата на Исторически музей – Дряново са разкрити три специализирани отдела – “История на българските земи XV – XIX век”, “Нова и най-нова история” и “Етнография и строителство”. От 2023 г. след промяна на Правилника за устройство и дейност на музея се разкри отдел „Художествен”, като предстои назначаване на уредник.

 

ФОНДОВА РАБОТА, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Извършват се от уредниците в отделите “История на българските земи XV – XIX век”, “Нова и най-нова история” и “Етнография и строителство”.

Инвентираните и документално обработени по изискванията на ЗКН нови постъпления през 2023 г. са:

Основен фонд – [301] бр. движими културни ценности, в т.ч. [134] предметни и [167] архивни – общо 40 836

Научно-спомагателен фонд – [100] бр. вещи и документи – общо 5750 бр.

Във връзка с фондовата работа са изготвени [293] бр. експертни заключения и [837] бр. научни паспорти, заведени в Научен архив.

Теренни проучвания: сборът в село Гостилица; среща с Димитър Николов Димитров – кмет на Дряново (1981-1990)

Инвентаризации: 2 репрезентативни с констативни протоколи без липси спрямо инвентаризацията през 2022 г.

***

През 2023 г. Научната библиотека се е увеличила с 99 бр. собствени и дарени от физически лица и институции книги, като тя се обслужва (инвентиране, фиширане, картотекиране) от екскурзовод в музея.

 

СЪБИРАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

През годината се отчита много добра активност от страна на музейните специалисти и отношението на гражданите към опазването на миналото на дряновския край. В резултат на обявените от нас дарителски кампании, проучвания, срещи с отделни лица и посещения на терен от страна на уредниците, през 2023 г. всички [401 бр.] новопостъпили в основен и научно-спомагателен фонд културни ценности са от дарения и екипът на Исторически музей – Дряново искрено благодари на хората, съпричастни към работата ни и опазването на движимите културни ценности – носители на паметта за миналото на Дряново.

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Приносен момент към изследванията въобще за историческата наука е организираната за втори път от Исторически музей – Дряново в партньорство с ИФ на ВТУ и Община Дряново национална научна конференция „Епохи, личности, памет”. През 2023 г. нейното издание беше посветено на 140 г. от рождението на писателя Рачо Стоянов, като предстои отпечатването на т. III от Известия на Исторически музей – Дряново, в който да бъдат поместени докладите от конференцията.

Като цяло, задълбочената научно-изследователска работа на музейните специалисти в Дряново продължава да е твърде крехка, ограничена и единствено изразяваща се в участие в организираната от самите нас научна конференция. И през 2023 г. в нея с доклади се изявиха само историците Стефана Вълчева и Емилия Михайлова.

 

ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИИ И ОБМЯНА НА ОПИТ 

Във връзка със замисленото от екипа на Исторически музей – Дряново обновяване на експозицията в Лафчиевата къща се осъществиха работни посещения с цел обмяна на опит на:

 • Национален етнографски музей при БАН
 • Регионален исторически музей – София
 • Дечковата къща – гр. Габрово
 • Интерактивен музей на индустрията – Габрово

 

ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Към настоящия момент Исторически музей – Дряново стопанисва и обслужва 5 отделни по своята тематика постоянни експозиции и разполага с 2 зали за временни изложби, които периодично се заемат от различни собствени и гостуващи такива.

През 2023 г. се отчита значителен ръст на посещенията в музейните ни експозиции спрямо статистиката от предишните години, въпреки че “Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век” в Лафчиевата къща отворихме за посетители едва от м. август, а дарената на града колекция от минерали “Сътворено от Земята”, предоставена ни от Община Дряново за стопанисване и обслужване, отвори врати в последното тримесечие на отчетния период.

 

ПОСЕТИТЕЛИ ПО ЕКСПОЗИЦИИ:

Експозиция „Колю Фичето”: (платени – 7193; безплатни – 1558)

Експозиция „Възрожденско църковно изкуство” в Икономова къща: (платени – 994; безплатни –  1974)

Експозиция „Археология и Възраждане” в Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил”: (платени –  3345  ; безплатни – 398)

Експозиция “Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век” в Лафчиева къща: 446 (платени – 414; безплатни – 66)

Експозиция “Сътворено от Земята”: 1401

ОБЩО ПОСЕТИТЕЛИ ЗА 2023 ГОДИНА: 17 343   

 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И РЕКЛАМА

ОБЗОРНИ ЕКСКУРЗОВОДСКИ БЕСЕДИ: 140 бр.

ТЕМАТИЧНИ ЕКСКУРЗОВОДСКИ БЕСЕДИ:    

 1. “За ролята на екскурзовода и беседа за екскурзоводската беседа” – тематична беседа на Дияна Димитрова за курсистите в Център за преквалификация и обучение с ръководител Надя Кукурякова, 9 ноември

ИНТЕРНЕТ САЙТ:

Поддържа се без пропуски, като дава на потребителите основна информация за институцията, за текущи задачи и актуални събития организирани от музея.

ФЕЙСБУК СТРАНИЦА:

С висока активност и почти 3000 последователи в социалната мрежа, на които предлага около 20 различни публикации месечно. На страницата се промотират предстоящи и отразяват вече състояли се събития, рекламират се експозиции и се представят на обществеността културни ценности от фонда на музея или новопостъпили дарения, отбелязват се чрез публикации на музейни специалисти годишнини от събития или такива около личности, свързани с Дряново, описват се фолклорни празници, местни обичаи, религиозни или народни вярвания.

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ В YOUTUBE:

Рубрика “Дряново – гласове и размисли”

 1. Димитър Минчев – 0:41:38 ч.
 2. Любен Богданов – 0:25:59 ч.
 3. Николай Пенчев – 0:48:24 ч.

Втора национална научна конференция “Епохи, личности, памет”” – 10:53:42 ч. от работата на конференцията, представени в 7 отделни публикации

Годишна изложба “Мостове към Дряново” – 1:17:23 ч. в 2 отделни публикации

“Магията на Бъдни вечер” (възстановка на ДГ “Детелина”) – 0:18:30 ч.

ИНСТАГРАМ:

Предвид малкия брой последователи на музея в тази платформа, тя няма собствено самостоятелно развитие, а дублира другите свои източници на информация, като ролята ѝ е поддържаща за контактите на музея чрез кадри от ежедневието и участието на екипа в обществения живот и в общоградски събития.

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ371 788,00 лв.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ*: 86 268 лв.

* Приходите на Исторически музей – Дряново се формират от входни такси в експозициите, екскурзоводско обслужване, продажба на сувенири и печатни издания, предоставяне на услуги и наеми.

(заб.) Посещенията на временните изложби и постоянната експозиция “Сътворено от Земята” са без входна такса.

 

ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

 1. Ремонт на ограда в Икономовата къща
 2. Цялостна подмяна на осветлението в експозиция “Археология и Възраждане” в Дряновския манастир
 3. Текущи ремонти по поддръжката на ел. табла, врати, прозорци и др.

 

РЕСТАВРАЦИЯ НА ДКЦ

 1. Макет на църквата “Св. Троица” в Свищов
 2. Рамкиране на художествени произведения

 

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ НА МУЗЕЯ

 1. Албум “Дряново и Новото време 1880 – 1941. Документи, снимки, спомени”
 2. Известия на Исторически музей – Дряново, т. II

 

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

 1. Проект за издание към сдружение „Агора”- 3000 лв.

 

НАУЧНА, ПОПУЛЯРНА И СЪБИТИЙНА РАБОТА 

СЪБИТИЯ С НАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР:

 • Национална научна конференция “Епохи, личности, памет” (05-06.10.2023 г.)
 • Национален пленер по живопис “Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще” (1-5.07.2023 г.)
 • Национален конкурс за портрет на Колю Фичето – без награда
 • Детски национален конкурс “Преминал майстор през земята” (01.06.2023 г., награждаване)

ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ:

 1. “Васил Левски – Апостола на българската свобода”, фотодокументална, гостува РИМ-Ловеч
 2. ОбК “Васил Левски” – Дряново в дела и документи
 3. “60 кадъра от Венцислав Симеонов”, художествена фотография
 4. “Ръчно огнестрелно и хладно оръжие от Руско-турската война (1877-1878 г.)”, предметна, съвм. с РИМ-Габрово
 5. “Пролетта и цветята в живота на жената”, изложба живопис от Петранка Новосад
 6. “Четата на поп Харитон”, съвм. с Общоисторическа обществена колекция – с. Дъскот и Община Павликени
 7. “FESTUM”, художествена серия на Дончо Дончев и представяне на изданието с илюстрации и негови авторски текстове
 8. “Творби от фонда”, изложба живопис, гостува галерия “Видима”, Севлиево
 9. Детски рисунки и макети за Националния конкурс “Преминал майстор през земята”
 10. “Последните”, скулптура и живопис от Стефан Коцев
 11. Художествена изложба с творбите на участниците в Национален пленер по живопис “Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще” и Национален конкурс за портрет на майстор Колю Фичето
 12. “Аналоговата фотография – машина на времето”, фотоизложба на Никола Джелатов
 13. “Художниците на Стара Загора”, изложба живопис, гостува Художествена галерия – Стара Загора
 14. “Училищни символи и ритуали”, фотодокументална и предметна изложба, гостува НМО
 15. “От киноцентъра до музейната витрина”, етнографска изложба, гостува ИМ – Попово
 16. “Рачо Стоянов – живот и творчество” – фотодокументална и с материали от фонда на ИМ – Дряново и Държавен архив – Габрово
 17. “Дърворезба и дървопластика” – авторска изложба на Димитър Минчев Димитров
 18. “Цветни приказки за Душата”, изложба живопис от Василка Сотирова
 19. “Мостове към Дряново”, годишна художествена изложба със специалното участие на Деница Димитрова – арфа.

НАШИ ГОСТУВАНИЯ С МОБИЛНИ ИЗЛОЖБИ:

 1. “Художниците и Дряново” в Стара Загора
 2. “Художниците и Дряново” в Севлиево

ПРЕДСТАВЯНИЯ НА КНИГИ И СРЕЩИ С АВТОРИ И СЪСТАВИТЕЛИ: 

 1. “Васил Левски. Другото име на свободата”, проф. Пламен Павлов, 17 февруари
 2. “Приказка за болката”, Людмила Людмилова, 5 април
 3. “Дряново и Новото време 1880-1941. Документи, снимки, спомени”, Стефана Вълчева и Емилия Михайлова, 24 април
 4. “Васил Левски: Да възкръсне България с пълна свобода”, проф. Вера Бонева, 10 юли
 5. “Емилиян Станев. Той и другите”, д-р Радка Пенчева и Владимир Шумелов, 1 ноември

РАБОТИЛНИЦИ И АТЕЛИЕТА ЗА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И ВЪЗРАСТНИ:

 1. Първомартенска работилница (Юлия Дабкова и Гергана Симеонова)
 2. Великденска работилница (Светла Ракшиева и Юлия Дабкова)
 3. Детско творческо ателие на тема “Пролет” (Гергана Симеонова)
 4. Работилница за букви (Гергана Симеонова)
 5. Зографско ателие участва с детски рисунки на икони в VIII Международно биенале на църковните изкуства във Велико Търново
  6. Детско творческо ателие на тема “Пейзаж” (Гергана Симеонова и Василка Сотирова)

 

СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

 1. “Академия Муза: Обучение на експерти от музеи и галерии”, съвм. с Фондация “Америка за България”, 20-24 март
 2. “Лазаровден в Дряново”, съвм. с РЕМО, Община Дряново, СУ “Максим Райкович” и НЧ “Развитие – 1869” – гр. Дряново, 8 април
 3. “ЗАвръщането”, съвм. с Областна администрация – Габрово, 12 април
 4. “Пеперуда – ново начало”, съвм. със СНЦ “Промяна в поколението”, 2 юни
 5. “Летни занимални 2023”, съвм. с Община Габрово, м. юни
 6. “Шевиците – познати и непознати”, съвм. с НЧ “Надежда – 1869” и Община Велико Търново, 23 юни
 7. II дефиле на народната носия “Св. Неделя”, съвм. с НЧ “Селска любов – 1872” – с. Недан, 22 юли
 8. “Дряновки-мурафетлийки” – онлайн представяне на фолклорния албум на Ана Борисова, съвм. с Община Дряново и Сдружение “АННА ФОЛКАРТ”, 7 септември
 9. “Сътворено от Земята” – откриване на постоянна експозиция с дарението от минерали на Венцислав Панев, съвм. с Община Дряново, 21 септември
 10. “Детска архитектурна работилница”, съвм. с Община Дряново, 23 септември
 11. “О, будители народни…” – открит урок, съвм. с ДГ “Детелина”, 1 ноември
 12. “Магията на Бъдни вечер”, съвм. с ДГ “Детелина”, 20 декември

 

ПУБЛИКАЦИИ

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА МУЗЕЯ:

 1. Голямата лекарска фамилия (за медиците от фамилиите Няголови и Мъглови)
 2. Дряновски лекарски фамилии
 3. Спомени за Дряново от 30-40-те год. на ХХ век
 4. Лаборатория на Районна болница “Д-р Върбан Генчев”
 5. За първия музеен специалист в Дряново
 6. Дарителска кампания за историята на Дряново в ХХ век
 7. Документите разказват
 8. Дряновски търговски фирми за манифактурни стоки
 9. Разказ за пробива при Добро поле през 1918 г.

Автор: Стефана Вълчева, уредник

***

 1. 95 години от рождението на Иван Николов Вапцаров – български учен и изследовател
 2. 160 години от рождението на Стефан Николов Лафчиев – български математик, просветен деец и общественик
 3. 125 години от рождението на д-р Пенчо Колев  Никоевски – български лекар, просветен деец и общественик
 4. Събитията в Дряновско преди сто години (9 юни 1923 г.)
 5. За едно голямо юбилейно честване, подготвено с много страст в необичайно време (60 г. от рождението на Рачо Стоянов)
 6. Снимките помнят миналото на Дряново, а ние го съхраняваме и разказваме (за строителството на надлеза)

Автор: Емилия Михайлова, уредник

***

 1. Из фонда на музея (за катраниците)
 2. За най-ранния пролетен празник в народния календар (Трифон Зарезан в с. Гостилица)
 3. Къщата без пирони в Дряново
 4. Ново дарение за фонда на Исторически музей – Дряново (за дарението на Надка Рачева)
 5. Сватбата
 6. Еньовден
 7. Сбор в село Гостилица
 8. Ново голямо дарение (за дарението на Венета Драгостинова)
 9. Поредно дарение за музейния ни фонд (за дарението на Марийка Кънева)
 10. Момински сандък
 11. В края на годината още едно ценно дарение постъпи в музейния фонд на Дряново (за дарението на Генчо Пенев)

Автор: Юлия Дабкова, уредник 

***

 1. Пушка Бердана – Colt Berdan
 2. Генерал Иван Фичев – наследник на майстор Колю Фичето
 3. 150 години безсмъртие (слово пред паметника на Апостола)
 4. Нека помним и не забравяме героите, дали живота си за това да има свободна и независима България (за четата на поп Харитон)

Автор: Апостол Матев, уредник 

***

 1. Кръщение Господне или Богоявление (Йордановден)
 2. Събор на св. Йоан Предтеча и Кръстител (Ивановден)
 3. За св. евангелист Матей и неговия символ

Автор: Гергана Симеонова, екскурзовод 

***

 1. Творби от фонда на галерия “Видима”
 2. За изложбата на Димитър Минчев

Автор: Антон Антонов, екскурзовод 

***

  1. Превръщането на музеите в интересно, съвременно и предпочитано място за култура ще обедини мисълта и усилията на много специалисти от страната и чужбина –  “Америка за България” с Академия „Муза” в Дряново  (20-24.03.2023 г.)
  1. За Лазаровден и “Училище за лазарки”
  2. За представянето на един албум – мост между поколенията, историята и в работата на музея
  3. 24 май е празничен ден без аналог по света (за Дончо Дончев и изложбата му FESTUM)
  4. Експозиция, в която притихвате и свеждате глави (за експозиция “Археология и Възраждане”)
  5. Изненадата в Дряново е в идеалния му център (за Икономовата къща)
  6. 20 юли 1969 г. в Дряново
  7. Цифри, статистика и опит за разбор
  8. За Рачо Стоянов и неговото творчество
  9. Отново е ден за памет, благодарност и поклон (142 г. от смъртта на Колю Фичето)

  Автор: Дияна Димитрова, екскурзовод

  ПУБЛИКАЦИИ И ИНТЕРВЮТА ЗА ДРУГИ ПЕЧАТНИ МЕДИИ:

  1. “Дряново – градът, съхранил възрожденския плам на своите предци” (Иван Христов в интервю за информационния бюлетин на “Америка за България”)
  2. “Досю Стойнов. Едно име останало в местната и националната ни история” (Апостол Матев, публикация за в. “Ботйов лист – 2023”)
  3. “Старите дряновки са били въртокъщници, духът на градчето ни още е жив” (Дияна Димитрова в интервю за информационно-образователния сайт “Наука и изкуство”, публикувано и във в. “100 вести”)
  4. “Баща на 7 деца, който е учил занаят на “Баевата ливада”” (Дияна Димитрова в интервю за сайта “Музей “Беленски мост”)
  5. “В Дряново 5 и 6 октомври ще са под знака на майстора на “Майстори””(Дияна Димитрова за Известия на Исторически музей – Дряново, т. III)
  6. “Исторически музей – Дряново – стожер на духовността в сърцето на България” (Дияна Димитрова, публикация за Национален литературен музей)
  Исторически музей Дряново