ОБЩИНА ДРЯНОВО

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ДРЯНОВО

 

ОБЯВЯВАТ

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА – 2022

 

СТАТУТ

Конкурсът е посветен на майстор Колю Фичето – талантливият творец, започнал своя път от Дряново и чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Колю Фичето е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най-ярките фигури на Българското възраждане.

І. ЦЕЛИ: Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното  изкуство.

Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново.

Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия  майстор и да им даде широко поле творчески да пресъздадат образа и атмосферата, в която е живял.

Да включи тази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество.

Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели  за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Деца от III и IV група на детските заведения и ученици от I до XII клас за всички училища, школи и извънучилищни звена в България.

ІІІ. РЕГЛАМЕНТ: Конкурсът се провежда в ЧЕТИРИ възрастови групи и всеки участник може да представи най-много ДВЕ ТВОРБИ.

Първа възрастова група – III и IV група от детски учебни заведения.

Втора възрастова група – I – IV клас.

Трета възрастова група – V – VIII клас.

Четвърта възрастова група – IX – XII клас.

ІV. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в два раздела:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО;

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Условия за участие:

 • Няма ограничения в техниките и материалите;
 • Участниците изпращат до две творби;
 • Рисунката трябва да е с размери 35/50 cм;
 • Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка;
 • Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей – Дряново и не се връщат.

Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани:

 • име на творбата;
 • трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт;
 • име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно);

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

Първа възрастова група – III и IV група от ДГ;

Втора възрастова група – I – IV клас;

Трета възрастова група – V – VIII клас;

Четвърта възрастова група – IX – XII клас.

Раздел 2: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

 • ПОЕЗИЯ;
 • ПРОЗА (есе или разказ);

Условия  за участие:

 • В конкурса могат да участват всички ученици от I до XII клас;
 • Всеки участник представя до 2 (две) стихотворения или 1 (едно) произведение в проза;
 • Възможно е участие и в двата раздела;

Възрастови групи:

Втора възрастова група – I – IV клас;

Трета възрастова група – V – VIII клас;

Четвърта възрастова група – IX – XII клас.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

 • Заглавието на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Възраст, клас;
 • Град/село, област, училище (ОДК) клуб, др.;
 • Адрес и телефон за контакт;
 • Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

ВАЖНО:

 • Творбите да са до 2 (две) страници от формат А4, с шрифт Times New  Roman – 14;
 • Творбите да се изпратят на  e–mail: ficheto_im@abv.bg  до 10. 05. 2022 г.

V. НАГРАДИ:

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за първо, второ и трето място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди.

VІ. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:

10. 05. 2022 г.  – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

Адрес за изпращане на конкурсните творби в раздел „Изобразително изкуство”:

гр. Дряново, 5370

ул. „Шипка“ № 82

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята”

Тел. 0898542992 Гергана Симеонова

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оценяването ще се осъществи от две комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“ и „Литературно творчество“). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси.

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 27. 05. 2022 г. на официалния сайт на Исторически музей – Дряново:

http:// museumdryanovo.com

Награждаването ще се състои на 01. 06. 2022 г. в Икономовата къща в Дряново, където победителите в конкурса от раздел „Рисунка” ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел „Литературно творчество” ще участват в кратък рецитал.

В случай на забрана за провеждане на организирани събития в страната, наградите ще бъдат изпратени до наградените участници по куриер, като те ще бъдат своевременно уведомени.

За контакт:

Исторически музей – Дряново

Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова

e-mail: ficheto_im@abv.bg

Исторически музей Дряново