Различно умни, различно богати, различно щастливи сме. Вярваме в различни каузи, имаме различни обичаи, различно можем, различно мислим, различно мечтаем, различно живеем… Но има нещо, което силно ни обединява тук, нещо, което ни прави един народ и което малко други страни по света могат да изтъкнат за себе си. Ние имаме свой роден език, в който всеки звук има собствено графично изображение и той е нашият най-предан съюзник в оцеляването ни като нация и самосъзнание. И въпреки всички превратности на времето, и въпреки желанието на някои политици днес да омаловажат българския изначален принос за славянската книжовност, от дванайсет века с нашата азбука се просвещават и културно приобщават стотици милиони хора по света. Поклон пред делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици! Дълбок поклон!
Художник на илюстрацията: Георги Недялков
Исторически музей Дряново