На 24.06.2022 г. със Заповед №РД09-432 на Министъра на културата се предоставя финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности по програма “Опазване на недвижимото културно наследство”.

Сред одобрените обекти, след подаден проект с вх. № 45-00-91/08.03.2022 г., е Лафчиевата къща, която ще получи финансиране в размер на 208 585,56 лв.

https://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=668&z=962

 

Исторически музей Дряново