ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ПРОГРАМА

ЗА

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЕПОХИ, ЛИЧНОСТИ, ПАМЕТ”

(29–30.09.2022 година, гр. Дряново)

 

Научен ръководител: проф. д-р Петко Ст. Петков

 

Четвъртък: 29.09.2022

09:30 ч. – 10:00 ч. Регистрация

10:00 ч.

 

 • Откриване на конференцията от директора на Исторически музей – Дряново Иван Христов
 • Приветствие от кмета на Община Дряново Трифон Панчев
 • Встъпително слово на научния ръководител проф. д-р Петко Петков
 • Разпределяне на участниците по секции

 

 

СЕКЦИЯ „ЕПОХИ И ЛИЧНОСТИ”

Водещ: проф. д-р Петко Петков

 

10:30 – 12:00 ч.

 1. Калин Чакъров, РИМ – Велико Търново

Тема: „Състояние на археологическите проучвания в Дряновско”

 

 1. д-р Богдан Андреев, РИМ – Габрово

Тема: „Крепостта в м. Градът при Дряновския манастир „Св. Арх. Михаил” –изявен военноотбранителен център през Античността и Средновековието”

 

 1. Иван Попов, историк, Варна

Тема: „Княз Тервел и спасяването на Източна Европа”

 

 1. гл. ас. д-р Момчил Младенов, ВТУ Св. св. Кирил и Методий”

Тема: „Битката при Велбъжд (1330 г.) през погледа на Константин Михайлович от Островица”

 

 1. д-р Димитър Ганов, Институт по философия и социология на БАН

Тема: „Нови анализи върху развитието на визията на д-р Петър Берон за първоначалното девическо образование”( част от проект „Анализ и философско осмисляне на ролята на рода Берон за духовното развитие на България и интегрирането ѝ в световната култура“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – сесия 2017 г., договор ДН 15/13 от 18.12.2017 г.”)

 

 1. д-р Надежда Цветкова, Държавен архив – Русе

Тема: „Родът Оджакови – забележителни личности, оставили ярка диря в паметта на русенци (по документи от ОДА – Русе)”

 

 1. проф. д-р Росица Ангелова, Жулиян Георгиев, ШУ “Епископ Константин Преславски”

Тема: „Европа в битието на фамилията Мутафови”

 

12:00 – 13:30 ч. Обедна почивка

 

 

13:30 – 14:30 ч.

 1. гл. ас. д-р Даниела Вичкова – Нушева, Институт за исторически изследвания към БАН

Тема: „Поглед към архитектурното наследство на Колю Фичето във Велико Търново”

 

 1. Гергана Илиева – Лесикова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Тема: „Божигробски платна от Дряново”

 

 1. Катя Стоядинова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Тема: „Стенописи от църквата „Св. Йоан Предтеча” в село Каломен, Дряновско”

 

 1. д-р Ирина Димитрова, СМРЗИ – гр. Трявна

Тема: „Тревненският елит и неговото място и роля за развитието на селището през ХIХ в.”

 

14:30 – 15:00 ч. Кафе пауза

 

15:00 – 16:00 ч.

 

 1. Даниела Цонева, историк, Габрово

Тема: „Един разказ за войната (1877-1878) от първо лице. Георги П. Русески и неговите „Исторически бележки” за събитията в Габрово и Габровско”

 

 1. доц. д-р Светла Атанасова, д-р Димитър Харбалиев, РИМ – Велико Търново

Тема: „Нови снимки и документи за Джорджо Момчев и неговото семейство от фондовете на Търновския музей”

 

 1. доц. д-р Румяна Първанова, Институт за исторически изследвания – БАН

Тема: „Стойчо Мошанов и неговото родословие”

 

 1. Емилия Михайлова, Исторически музей – Дряново

Тема: „Дарителят Никола Мушанов”

 

 1. Стефана Вълчева, Исторически музей – Дряново

Тема: „Възрожденски тенденции и отражението им в политическата дейност на Никола Мушанов”

 

16:00 ч.

Дискусия

Посещение на експозиция „Възрожденско църковно изкуство в Дряново” – Икономова къща

 

 

Петък, 30.09.2022

09:30 – 10:30 ч.

 

 1. д-р Елена Александрова, РИМ – Благоевград

Тема: „Непубликувани писма до генерал Иван Цончев относно революционната му дейност в Македония” 

 

 1. Николай Христов, Румяна Денчева, РЕМО Етър

Тема: „Дряновските адвокати от Освобождението 1878 до 1948 г.”  

 

 1. Таня Великова, Държавен архив – Русе

Тема: Иваница Иванов – един странен кръговрат на съдбата”

 

 1. Стела Славчева, РИМ – Шумен

Тема: „Спас Попов и неговата печатница в Шумен (1883-1947 )”

 

 1. Мирослав Тошев, Исторически музей – Омуртаг

Тема: „Материали за занаятчиите и търговците в селата Добротица, Семерци и Язовец, днес в община Антоново през първата половина на ХХ век”

            

10:30 – 11:00 ч. Кафе пауза

11:00 – 12:00 ч.

 

 1. Даниела Ангелова, РИМ – Шумен

Тема: „Колекция материали на Георги Стефанов Бобадов от отдел „Най-нова история” в РИМ – Шумен”

 

 1. Стефка Вуцова, Държавен архив – Габрово

Тема: „Проф. Николай Димков – научен и творчески принос към изследване историята на Дряново и дряновския регион”

 

 1. д-р Милена Катошева, Национален литературен музей/Къща-музей „Димитър Димов”

Тема: „Дряновските корени” на Димитър Димов

 

 1. д-р Димитър Петров, РИМ – Плевен

Тема: „Опознай родината! Зараждане и развитие на организираното туристическо движение в България (1895-1918)”

 

 1. Светла Аврамова, РИМ – Търговище

Тема: „С дъх и дух на Търговище. Духовият оркестър на град Търговище (1967-2022)”

 

12.00 ч. Дискусия и закриване на конференцията

 

 

СЕКЦИЯ „ПАМЕТ”

Водещ: Иван Христов

 

Четвъртък, 29.09.2022

10:30 – 12:00 ч.

 1. Дамян Комбов, НМ „Васил Левски”- Карлово

Тема: По стъпките на Апостола”- един проект за съхраненото културно наследство на Васил Левски”

 

 1. Анастасия Георгиева, Исторически музей – Бяла Черква

Тема: „Паметникът на свободата в Бяла Черква – израз на признателност към загиналите за освобождението и единението на българския народ”

 

 1. проф. д-р Петко Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Тема: „Какво празнуват официално българите и пред кого се покланят? За официалните и националния празник на българската държава (1879-2022 г.)

 

 1. Валентин Кузманов, РИМ – Плевен

Тема: „Дейността на Плевенското Археологическо дружество през периода 1903-1912 г“

 

 1. Цветомира Койчева, Държавен архив – Габрово

Тема: „Нови документи за Мушановия род, дарени на Държавен архив – Габрово”

 

 1. д-р Атанаска Стамболийска, РИМ – Велико Търново

Тема: „Възраждането на храма „Св. Троица” във Велико Търново”

 

12:00 – 13:30 ч.  Обедна почивка

13:30 – 14:30 ч.

 

 1. д-р Елена Серева, СУ „Св. Климент Охридски”

Тема: „Напрестолен кръст с Разпятие от 1892 година от фонда на  Националния църковен историко-археологически музей при Светия Синод”

 

 1. Райна Антонова-Тончева, РИМ – Стара Загора

Тема: „Паметта за Сава Казмуков – кмет и общественик, съхранена във фондовете на РИМ – Стара Загора”

 

 1. Елена Георгиева, РИМ – Ловеч

Тема: „Градските празници в Ловеч / фотографии от фонда на РИМ – Ловеч”

 

 1. Даниела Тодорова – Дабкова, СМРЗИ – гр. Трявна

Тема: „Тревненци и денят на Капитан дядо Никола”

 

 1. Даниела Димкова, РЕМО „Етър”

Тема: „Вплетени традиции” – поглед към наследството”

 

14:30 – 15:00 ч. Кафе пауза

15:00 – 16:00 ч.

 

 1. доц. д-р Людмил Малев, ВТУ ‘Св. св. Кирил и Методий”

Тема: ”Българската православна църква в стремежа й да запази собствеността си на църковните обекти с културно-историческо значение, след промяната през 1944 г.

 

 1. гл. ас. д-р Валентин Воскресенски, ИЕФЕМ-БАН

Тема:”Памет за значими личности /герои/ от селата на дъното на язовири: по примери от Елешница и Мухово”

 

 1. Десислава Близнашка-Георгиева, РИМ – Плевен

Тема: „Дигиталната изложба „Григор Вачков – Гришата. Мечтателят от село Трънчовица”

 

 1. Пепа Вълчанова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Тема: „Стратегии и програми за устойчиво развитие на културно-историческото наследство от епохата на Възраждането в община Велико Търново”

 

 1. д-р Вяра Белева, СМРЗИ – гр. Трявна

Тема: „Интерпретация на културното наследство през ХХI век в контекста на новите форми за комуникация с публиката”

 

16:00 ч.  Дискусия

Посещение на експозиция „Възрожденско църковно изкуство в Дряново” – Икономова къща

Исторически музей Дряново