Исторически музей – Дряново обявява дарителска кампания за набиране на стари картички, спомени, изгледи и снимки, свързани с историята на града и общината от ХХ век. 

Архивните материали са необходими за проучване миналото на държавните институции, икономиката, земеделието, учебното дело, културата, социалните дейности, политическите партии и на всички аспекти в развитието на местното обществото през ХХ век. 

С тяхното съхранение и популяризиране ще се обогати музейният фонд и ще имаме възможността за онагледяване историята на община Дряново и на нейните жителите, както и за изследване на специалисти за изследвания, за направа на временни и постоянни изложби, които да разказват за важните събития и дейността на  дряновци.   

Исторически музей Дряново