В навечерието на едни от най-красивите семейни празници – тези, които ни теглят към корените и доброто, по инициатива на Исторически музей – Дряново Регионален етнографски музей на открито “Етър” ще представи поредицата “Народна култура на балканджиите”. Събитието се организира по повод наскоро излезлия от печат том 12 от тази съкровищница на познания. Той ще е и последен за изданието, отразявало повече от двадесет години етнографските изследвания за живота на балканджиите. Въз основа на документи, теренни проучвания, артефакти, спомени, кореспонденция и др., натрупаният емпиричен материал и направените в научните съобщения обобщения превръщат поредицата в незаменима енциклопедия за специалисти и хора с интереси в областта на етнографията и историята.
За кратък обзор на поредицата “Народна култура на балканджиите” и представяне на т. 12 от нея заповядайте в изложбената зала на експозиция “Колю Фичето” на 13.12.2022 г. от 17:30 ч.
Исторически музей Дряново