ОБЩИНА ДРЯНОВО

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО

ОБЯВЯВАТ

 

II. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„ПРЕМИНАЛ  МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“- 2023

 

СТАТУТ

Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливия творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най- ярките фигури на българското Възраждане.

І. ЦЕЛИ: Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното  изкуство.

Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново.

Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия  майстор и да и да им даде широко поле творчески да пресъздадат  образа на Майстора и  атмосферата в която е живял.

Да включитази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество.

Да  активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели  за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и  строител.

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ:

Деца от детски градини в 3-та и 4-та група и ученици от 1-ви до 12-ти клас за всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена в България.

ІІІ. РАЗДЕЛИ: Конкурсът се реализира в три раздела:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;

МАКЕТ;

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО;

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Условия за участие:

 • Няма ограничения в техниките и материалите;
 • Участниците  изпращат  до две творби;
 • Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm;
 • Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка;
 • Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей Дряново и не се връщат.

Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани:

 • Име на творбата;
 • трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт;
 • име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно);

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ОДЗ/ЦДГ;

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас;

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

 

Раздел 2: МАКЕТ

 • Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и  обекти построени от Никола Фичев.
 • Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина.
 • Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно. Всеки участник или колектив може да представи само една творба.
 • Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и  данни за участниците.
 • Име на творбата;
 • трите имена на автора /колектива/, възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт;
 • име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно);

Възрастови групи:

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас;

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

 • ПОЕЗИЯ;
 • ПРОЗА/ есе или разказ/;

Условия  за участие:

 • В конкурса могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас;
 • Всеки участник представя до 2 /две/ стихотворения или 1 /едно/ произведение в проза;
 • Възможно е участие и в двата раздела;

Възрастови групи:

ІІ-ра възрастова група – 1.-4. клас;

ІІІ-та възрастова група – 5.-8. клас;

IV-та възрастова група – 9.-12. клас.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

 • Заглавието на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Възраст, клас;
 • Град/село, област, училище /ОДК / клуб, др.;
 • Адрес и телефон за контакт;
 • Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

ВАЖНО:

 • Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times  New  Roman – 14;
 • Творбите да се изпратят на  e – mail : office@museumdryanovo.com  до  05.05. 2023 г.

 

IV. НАГРАДИ

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за 1-во, 2-ро и 3-то място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди.

 

V. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:

КРАЕН СРОК: 05.05.2022 г.  – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

Адрес за изпращане на конкурсните творби в раздел Изобразително изкуство и Макет:

Гр. Дряново, 5370

Ул. „Шипка“ № 82

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята”

Тел. 0898542992 Гергана Симеонова

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“ ). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси.

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 27. 05. 2023г.  на Официалния сайт на Исторически музей Дряново : http:// museumdryanovo.com

Награждаването ще се състои на 1.06.2022 г. в Икономовата къща в Дряново, където победителите в конкурса  от раздел Рисунка ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел Литературно творчество ще участват в кратък рецитал.

За контакт:

Исторически музей – Дряново

Тел. за връзка:  0898542991 – Гергана Симеонова

e-mail:  office@museumdryanovo.com

Исторически музей Дряново