ОБЩИНА ДРЯНОВО
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО

ОБЯВЯВАТ

III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“

СТАТУТ

Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливият творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най-ярките фигури на Българското възраждане.

 

І. ЦЕЛИ
Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното изкуство.
Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново.
Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия майстор и да им даде широко поле с въображение да пресъздадат образа на майстора и атмосферата, в която е живял.
Да включи тази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество.
Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител.

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ
ДЕЦА в III и IV група от всички детски градини и ОДК в България
УЧЕНИЦИ от I до XII клас от всички училища, школи и извънучилищни звена в България

 

ІІІ. РАЗДЕЛИ
Конкурсът се реализира в три раздела:
• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;
• МАКЕТ;
• ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО;

 

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Условия за участие:

• Няма ограничения в техниките и материалите;
• Участниците изпращат до две творби;
• Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm; за детските градини размерът може да е 35/25 cm;
• Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка;
• Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей – Дряново и не се връщат.

Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани:

• име на творбата;
• трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт;
• име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно);

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

І възрастова група – ОДЗ/ЦДГ;
ІІ възрастова група – 1. – 4. клас;
ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас;
IV възрастова група – 9. – 12. клас.

 

Раздел 2: МАКЕТ
• Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и обекти построени от Никола Фичев.
• Няма ограничения във вида на материалите, от които могат да бъдат изработени макетите.
• Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина.
• Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно.
• Всеки участник или колектив може да представи само една творба.

Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и данни за участниците:

• име на творбата;
• трите имена на автора (колектива), възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт;
• име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно);

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

ІІ възрастова група – 1. – 4. клас;
ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас;
IV възрастова група – 9. – 12. клас.

 

Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

Конкурсът се провежда в две категории:

• ПОЕЗИЯ;
• ПРОЗА (есе или разказ);

Условия за участие:

• В конкурса могат да участват всички ученици от I до XII клас;
• Всеки участник представя до 2 (две) стихотворения или 1 (едно) произведение в проза;
• Възможно е участие и в двата раздела;

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

ІІ възрастова група – 1. – 4. клас;
ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас;
IV възрастова група – 9. – 12. клас.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

• Заглавието на творбата;
• Трите имена на автора;
• Възраст, клас;
• Град/село, област, училище, клуб, др.;
• Адрес и телефон за контакт;
• Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

Важно!!!

• Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14;
• Творбите да се изпратят на e–mail: office@museumdryanovo.com до 30.04.2024 г.

 

IV. НАГРАДИ
Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за I, II и III място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди.

 

V. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

КРАЕН СРОК: 30.04.2024 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

АДРЕС за изпращане на конкурсните творби в раздел „Изобразително изкуство” и „Макет”:

гр. Дряново, 5370

ул. „Шипка“ № 82

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята”

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси.
Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 28.05.2024 г. на официалния сайт на Исторически музей Дряново: http://museumdryanovo.com

Награждаването ще се състои на 01.06.2024 г. в Икономовата къща (Дряново ул. Шипка 119), където участниците в конкурса от раздел „Изобразително изкуство“ ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел „Литературно творчество“ ще направят рецитал.

 

ЗА КОНТАКТ:
Исторически музей – Дряново
Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова
e-mail: office@museumdryanovo.com

Исторически музей Дряново