НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС

 „ Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“

1 – 5 юли 2023 г.

Условия за провеждането на ежегоден Национален пленер по живопис в град Дряново – „Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“.

I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

 1. Целта на провеждането на Национален пленер по живопис „Дряново на Майстор Колю Фичето – памет и настояще“ е възможността и предизвикателството да се интерпретира от гледната точка на съвремието онзи възрожденски дух и плам, който пренася поколенията през годините като през мостовете на Майстора. Срещата на творците с историята и опита да се опознае по-добре и в пълнота културно-историческото и архитектурното наследство на град Дряново, природните му забележителности и по-конкретно построеното от Майстор Колю Фичето в родния му град, биха били благодатно отправие за творчески търсения.
 2. Пленерът няма определена сюжетна или жанрова насоченост. На участниците се дава пълна свобода да реализират творческите си идеи и пластични търсения. Пленерът има конкурсен характер – присъжда се ежегодно Награда на град Дряново за живопис.

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. В пленера участват 5 художници от страната. Участвалите в предходното издание на пленера нямат право да участват в тазгодишното издание.
 2. Жури, съставено от представители на Исторически музей в Дряново, Община Дряново и членове, определени от СБХ , избира на онлайн сесия участниците в пленера, на базата на получени материали за кандидатстване, творчески изяви и активност. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

III. КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

 1. Кандидатите за участие в пленера изпращат творческа биография, снимки на до 5 свои творби във формат jpeg и актуални имейл и телефон на имейл адреси : office@museumdryanovo.com ; museum_dryanovo@gmail.com
 2. Кандидатури се приемат само по електронен път. Крайният срок за получаване на материалите е 30.04.2022 г. Кандидатури, получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.
 3. Избраните от журито участници ще бъдат уведомени по електронна поща до 15.05. 2022 г. и в срок до 30.05.2022 г. трябва да потвърдят участието си в пленера. След тази дата мястото на непотвърдил автор се заема от първия в списъка с резерви.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Организатори на пленера са Исторически музей – Дряново и Община Дряново, със съдействието и подкрепата на Съзюза на българските художници.
 2. Пленерът се провежда на територията на град Дряново веднъж годишно.
 3. На участниците се осигуряват нощувки и храна по време на пленера. Транспортните разходи се поемат от организаторите, след представени билети или касови бонове за гориво.
 4. На всеки участник, живописец, се предоставят по 2 броя основи за живопис – платна.
 5. Националният пленер по живопис приключва с организирането на изложба от творбите, създадени по време на пленера. Всеки участник дарява по 1 творба на Исторически музей Дряново, с които се попълва картинния му фонд.
 6. Събитието ще бъде отразено и популяризирано в печатни и електронни издания, както и в социални канали за информация. Ще се отпечата дипляна за всяко издание.
 7. В края на пленера, при откриването на изложбата, Кмета на града връчва Наградата на град Дряново за живопис. Наградата се определя от на база изложените творби. Награденият автор ще има възможност да гостува със самостоятелна изложба в залите на Икономова къща град Дряново, в рамките на следващата календарна година.

За повече информация – Исторически музей – Дряново, ул. “Шипка” 82

тел: 0676 72097 или 0878281568 – Антон Антонов

 

***

Община Дряново, Исторически музей – Дряново, Съюз на българските художници        

обявяват

Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето

2023

През четири години, с начало 2023 година, Община Дряново, Исторически музей – Дряново и СБХ организират провеждането на Национален конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето. Допускат се живописни, скулптурни и графични разработки на портретната задача, размер на дългата страна не по-голям от 130 см., рамкирани, във вид за експониране, етикирани – имена, размери, техника и година на създаване, актуални телефон и е-поща на автора. Майстор Колю Фичето не е обичал да се снима и единствен документ е профилната му снимка  от погребението му във Велико Търново. Моля всеки, който желае този, или друг визуален изходен материал за работа, да се обади на тел.: 0676/72097, 0878281568 – Антон Антонов или на e-mail: office@museumdryanovo.com; museum_dryanovo@gmail.com

Постъпилите творби ще бъдат показани в изложба в залите на Икономова къща, град Дряново. Наградената творба, по преценка на жури, определено от СБХ и Община Дряново, остава собственост на Исторически музей – Дряново, като неизменна част от колекцията портрети на Майстора. Обявяването на наградата ще става по време на изложбата, като церемонията ще се проведе на 5 юли в Икономова къща. Събитието ще се съвмести с изложбата от ежегодния Национален пленер по живопис. При достатъчно представени творби за Националния конкурс за портрет на Майстор Колю Фичето, те ще бъдат представени като самостоятелна изложба след тази от пленера.

Срокът за изпращане на творбите е 15 юни, на адрес: гр. Дряново, 5370, ул. “Шипка” № 82, Исторически музей – Дряново. Транспортните разходи до Икономова къща и обратно, след изложбата, са за сметка на автора.

Исторически музей Дряново