На 24 април в експозиция “Колю Фичето – живот и творчество” се състоя представянето на най-новото издание на Исторически музей – Дряново. Книгата носи заглавието “Дряново и Новото време (1880 – 1941). Документи, снимки и спомени” и се издава с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Върху 254 страници в нейното съдържание са включени 674 архивни кадри, факсимилета на документи и откъси от спомени, които красноречиво разказват миналото на Дряново от този период в различни сфери на обществения живот. Публикуваните материали са от музейния ни фонд и за първи път стигат до широката общественост чрез страниците на книжно тяло. Крайният продукт е в резултат на събирателската работа на специалистите, работили в музея от създаването му до днес и на дългогодишната последователна научно-изследователска работа на музейните уредници и негови съставители Стефана Вълчева и Емилия Михайлова, а художественото оформление на корицата е на колегата Антон Антонов. Предпечатната подготовка и отпечатването на сборника с документи, снимки и спомени са дело на екипа на издателство “ЕКС-ПРЕС” ООД, гр. Габрово.

За гостите в залата обобщено представяне на албума направи директорът на музея Иван Христов, а Емилия Михайлова запозна присъстващите с акцентите от историята на Дряново в проучвания период и с темите на разделите, в които са обособени публикуваните материали. Стефана Вълчева сподели пред аудиторията за идеята на предишното ръководство да се направи такова издание и за мотивите, които са ги накарали безотказно да работят с колегата Михайлова в следващите години върху съставянето на този сборник. Гост на събитието беше и рецензентът на новото попълнение сред луксозните издания на Исторически музей – Дряново – проф. д-р Петко Ст. Петков, който изказа задоволството си от вида на албума и постигнатата цел чрез снимки и документи, систематизирано, отговорно и с качество, да се презентира пред обществото историята на дряновския край след Освобождението до началото на Втората световна война. Той пожела на музея нови такива издания, които документално да допълват и разширяват историческите ни познания.

 

Албумът “Дряново и Новото време (1880 – 1941). Документи, снимки и спомени” е книга за всеки дом. Тя е полезен извор както за научни работници, музейни специалисти, краеведи и изследователи, така и за широката любознателна общественост, която се интересува от местната история.

Книгата може да бъде закупена във всеки от музейните ни обекти или поръчана за доставка с предпочитан куриер през сайта, фейсбук страницата или на наш имейл.

Исторически музей Дряново