Книгата “Васил Левски: Да възкръсне България с пълна свобода” на проф. д.и.н Вера Бонева включва научни обзори, посветени на малко проучени или пространно интерпретирани теми от биографията и обществената дейност на Васил Левски. Осмислени са отделни историографски и монументални топоси, прикрепени към дълбоките следи, очертани от делото на Апостола в културната памет на българската нация. Мотивирани са авторски тези по ключови въпроси, свързани с историческата фигура на забележителния възрожденец.

Изданието ще бъде представенo в Дряново на 10 юли от 17:30 ч. в експозиция “Колю Фичето”.

Вера Бонева (р. 1965) е професор по История на България, доктор на науките по История на Българското възраждане и по Музеология, щатен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Автор е на 19 книги и на над 200 статии и студии в областите на научните си интереси. Ангажирана е в инициативи за опазване на културното наследство на България и Европа и с академични събития, насочени към обогатяване на знанието за националното ни развитие през XIX и XX век.

 

Организатори: 

Исторически музей – Дряново
Общински комитет “Васил Левски” – Дряново

Исторически музей Дряново