Излезе от печат том 2 на „Известия на Исторически музей – Дряново”. Изданието визуално кореспондира с оформлението на том 1 и продължава неговия замисъл да съдържа и популяризира доклади на историци, музейни специалисти, служители в държавни архиви, научни работници, преподаватели и краеведи, изготвени за участие в научни конференции, организирани от Исторически музей – Дряново.

Отпечатването на книгата е в издателство „ЕКС-ПРЕС” ООД – Габрово, като тя се издава с финансовата помощ на Фонд за подкрепа на местни инициативи Дряново, Община Дряново 2023 г. и собствени средства на Исторически музей – Дряново.

„Известия на Исторически музей – Дряново, т. II” е книжно тяло от 402 страници, а информацията в него е поднесена в два раздела:

  1. Научни съобщения от Национална научна конференция „Епохи, личности, памет”, проведена на 29-30.09.2022 г. в Дряново и посветена на 150 години от рождението на Никола Мушанов и 130 години от рождението на Стойчо Мошанов.
  2. Дейности на Исторически музей –Дряново през 2022 г.

Всички отпечатани материали съдържат кратки резюмета на английски език, а някои от тях са илюстрирани със снимки, документи, графики.

Сборникът е под редакцията на проф. д-р Петко Ст. Петков и е с висок принос за бъдещи исторически изследвания и за науката.

Исторически музей Дряново