Предстоящото второ издание на националната научна конференция „Епохи, личности, памет” е посветено на 140 години от рождението на големия белетрист и драматург Рачо Стоянов, чието присъствие в литературния живот на България между двете световни войни е изключително ярко, оставило трайна следа и до днес. Заявките за участие в научния форум тази година са петдесет. Това число показва не само устойчив, но и нараснал интерес на специалистите към него. То дава положителна оценка на свършеното при организацията на първата конференция и я превръща в събитие с висока степен на значимост за науката и изследователската работа на историците.

Научната конференция ще се проведе в родния град на Рачо Стоянов на 5 и 6 октомври, в сградата на експозиция “Колю Фичето”, а нейната програма ще публикуваме в навечерието на заседанията.

Исторически музей Дряново