За втора поредна година Исторически музей – Дряново, в партньорство с Община Дряново и Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, организира национална научна конференция под надслов „Епохи, личности, памет”. Тя ще се състои на 5 и 6 октомври и е посветена на 140 години от рождението на големия писател, драматург и преводач Рачо Стоянов (6.Х.1883 г. – 12.I.1951 г.), чието присъствие в литературния живот на България между двете световни войни е изключително ярко, оставило трайна следа и до днес.

В тазгодишната програма на националната научна конференция „Епохи, личности, памет” заявките за участие са 50, като седем от докладите са посветени именно на родения в Дряново майстор на българското слово Рачо Стоянов. Работата на специалистите от музеи, архиви и университети по време на научната конференция ще внесе допълнителна яснота и по теми свързани със средновековната ни история, с възрожденски процеси, с казуси от етнографско естество. Някои от научните доклади ще осветлят дейността на повече и по-малко познати в България личности, а други ще разглеждат културно-историческото и архитектурно наследство или обществено-политическия живот в най-новата ни история.

Заседанията на участниците във второто издание на националната научна конференция „Епохи, личности, памет” ще се състоят в сградата на експозиция „Колю Фичето”, а изнесените доклади ще формират съдържанието на т. III на Известия на Исторически музей – Дряново.

Конференцията ще започне работата си в 9:00 часа на 5 октомври с регистрация на участниците. Тяхната работа ще протече под научното ръководство на проф. д-р Петко Ст. Петков и след официалното откриване ще бъде организирана в две работни секции: „Епохи и личности” и „Памет и културно-историческо наследство”. В 12:00 ч. на първия работен ден домакини, участници и гости на научния форум ще изразят своята признателност към създателя на неповторими образи в българската литературна съкровищница – Рачо Стоянов с поднасяне на цветя пред неговия паметник. В същия ден, от 16:30 ч., ще бъде представен т. II от Известия на Исторически музей – Дряново. Изданието популяризира работата на участниците в първата научна конференция „Епохи, личности, памет”, проведена през 2022 г., и има за цел да подпомага бъдещи исторически изследвания. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде открита и изложба, подготвена от Исторически музей – Дряново в партньорство с Държавен архив – Габрово и посветена на личността и творчеството на Рачо Стоянов.

Второто издание на научната конференция „Епохи, личности, памет” ще приключи на 6 октомври в 12:00 ч. с дискусия и обобщение на работата в заседанията.

Исторически музей Дряново