През целия м. май, вкл. по време на всички предстоящи официални за страната празнични дни, експозициите на Исторически музей – Дряново
• “Колю Фичето – живот и творчество” (ул. Шипка 82)
• “Градски бит от края на ХІХ и началото на ХХ век” и “Сътворено от Земята” (ул. Шипка 92)
• “Възрожденско църковно изкуство” (ул. Шипка 119)
• “Археология и Възраждане” (Дряновски манастир)
както и временните гостуващи изложби
• “По пътя на писаните яйца”
• Наградени детски рисунки, участвали в 10 световни конкурса, организирани от фондация „Малък Зограф”
ще бъдат отворени за посетители.
Исторически музей Дряново