Исторически музей – Дряново получи ценно дарение от семейството на Ганчо Савов (1930-2021 г.), един от известните съвременни публицисти и преводачи от сръбски и хърватски езици, чиито родови корени са от Дряново.

То включва негови книги и проучвания за известни автори от балканските страни, награди от хърватски и сръбски писателски съюзи, лични вещи, литература за Дряново и негови авторски рекламни материали за града.

Сред вещите са още – скулптурен портрет на Мировка Ганчева, автобарелеф от Георги Ганчев и миниатюри от Иван Ганчев, който десетки години работи в Германия.

Исторически музей Дряново