1-5 юли
Национален пленер по живопис „Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще”
Организатори: Исторически музей – Дряново, Община Дряново, Съюз на българските художници

 

5 юли
17:30 ч. Откриване на изложба с творбите от Националния пленер по живопис „Дряново на майстор Колю Фичето – памет и настояще” и връчване на Наградата на град Дряново
Икономоватa къща  /5 юли – 25 юли/

 

23 юли
17:30 ч. Изложба „Новопостъпили дарения в Исторически музей – Дряново” и среща с дарителите по повод 55 години от откриването на експозиция „Колю Фичето”
Зала за временни изложби в експозиция „Колю Фичето”

Исторически музей Дряново