Исторически музей – Дряново, Община Дряново и Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” имат удоволствието да ви поканят на второто издание на националната научна конференция “Епохи, личности, памет”, която ще се проведе в гр. Дряново на 5-6 октомври 2023 г.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков.

Конференцията е посветена на 140 години от рождението на Рачо Стоянов.

 

ПРОГРАМА

 

Четвъртък 05.10.2023 г.

09:00 ч. – 09:30 ч. Регистрация

09:30 ч.

 

 • Откриване на конференцията от директора на Исторически музей – Дряново Иван Христов.

 • Встъпителни думи на научния ръководител проф. д-р Петко Ст. Петков.

 • Разпределяне на участниците по секции.

 

 

СЕКЦИЯ „ЕПОХИ И ЛИЧНОСТИ”

Председател: проф. д-р Петко Ст. Петков

10:00 – 12:00 ч.

 

 1. Доц. д-р Стефан Йорданов, Тодорка Михалева.
  Тема: Рачо Стоянов – още един “последен възрожденец”.

 

 1. Д-р Мирела Костадинова, Национален литературен музей.
  Тема: Самотникът от Лозенец

 

 1. Д-р Радка Пенчева, Музей “Емилиян Станев”- Велико Търново.
  Тема: Съвременен прочит на белетристиката на Рачо Стоянов.

 

 1. Генчо Витанов, Дряново.
  Тема: Мит и модерност в драмата “Майстори” от Рачо Стоянов.

 

 1. Цветомира Койчева, Държавен архив – Габрово.
  Тема: Войната в творчеството на писателя Рачо Стоянов, съхранено в Държавен архив – Габрово.

 

 1. Емилия Михайлова, Исторически музей – Дряново.
  Тема: Юбилейни чествания на писателя Рачо Стоянов в Дряново.

 

 1. Вела Лазарова, Габрово
  Тема: Майсторът на Майстори – патрон на Габровския драматичен театър.

 

 1. Доц. д-р Стефан Йорданов, Велико Търново
  Тема: Още веднъж за името Стринава.

 

12:00 – 13:30 ч. Обедна почивка

13:30 – 14:30 ч.

 

 1. Иван Попов – Варна.
  Тема: Положителното и отрицателното при управлението на цар Иван Александър (1331-1371 г.).

 

 1. Даниела Цонева, Габрово.
  Тема: Габрово и Дряново в пътеписните текстове от ХIХ век.

 

 1. Светослав Петров, Музей на Възраждането „Ил. Макариополски”- Елена. Тема:Сокаят в традиционното народно облекло на балканджиите от Ловешко.

 

 1. Цветанка Русанова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
  Тема: Дряновският манастир- крепост на Априлското въстание.

 

 1. Диана Митева, СУ „Св. Климент Охридски” Тема: Просветителското революционното и политическото лице на свещеник Петър Николов Драганов.

 

 

14:30 – 15:00 ч. Кафе пауза

15:00 – 16:00 ч.

 

 1. Стойчо Маров, Исторически музей – Велинград.
  Тема: Поп Методий Драгинов
  I или поп Методий Драгинов II ?

 

 1. Проф. д-р Росица Ангелова, ШУ “Епископ К. Преславски”, Регионален исторически музей – Разград
  Тема: Разградски възпитаници на женевски учебни заведения  /края на XIX – началото на XX век/

 

 1. Румяна Донева, Регионален исторически музей – Пловдив.
  Тема: Пловдивското поборническо-опълченско дружество от 1891 до 1897 г.

 

 1. Стефана Вълчева, Исторически музей – Дряново
  Тема: Търговска фирма „Ненчо М. Кротев и син”

 

 1. Д-р Ангел Орбецов, Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
  Тема: Участие на Централния Предбалкан в българската трудова миграция в Иран през 30-те и 40-те години на миналия век.

 

 

16.30 ч.  Представяне на Известия на Исторически музей – Дряново, т.2

17.00 ч. Откриване на документална изложба, посветена на Рачо Стоянов.

 

 

Петък 06.10.2023 г.

09:30 – 10:30 ч.

 

 1. Стефка Вуцова, Държавен архив – Габрово.
  Тема: Дейността на музикално дружество „Гъдулка”–Дряново по документи съхранявани в Държавен архив – Габрово.

 

 1. Д-р Владислава Спасова Илиева, Институт за eтнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.
  Тема: За един неизвестен ръкопис на Неда Йорданова, преселничка от с. Калпазаните, Габровско и духовна й мисия в с. Завет, Разградско в периода 1928-1935 г.

 

 1. Мирослав Тошев, Исторически музей – Омуртаг
  Тема: Материали за занаятчии в селата Пиринец, Присойна и Разделци, околия Осман пазар / Омуртаг през първата половина на ХХ в.

 

 1. Дамян Христов, РЕМО „Етър“.
  Тема:  Инженер строител Нено Цанков и приносът му в областта на пътното, индустриалното и жилищното строителство в Царство България и НР България.

 

10:30 – 11:00 ч. Кафе пауза

11:00 – 12:00 ч.

 

 1. Валентин Кузманов, Регионален исторически музей – Плевен.
  Тема: Животът и делото на Мара Денчева и Коста Златарев.

 

 1. Елена Георгиева, Регионален исторически музей – Ловеч.
  Тема: Дарителят Ненчо Рашев.

 

 1. Румяна Денчева, Николай Христов, РЕМО „Етър”.
  Тема: Нашият Досьо Столаров.

 

 1. Гл. ас. д-р Светлана Лакова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
  Тема: Лидерството в обществено-политическият живот в гр. Дряново 1990-2022 г .

 

12.00 ч. Дискусия и закриване на конференцията

 

 

СЕКЦИЯ „ПАМЕТ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО”

Председател: Иван Христов

 

Четвъртък 05.10.2023 г.

10:00 – 12:00 ч.

 

 1. Павлина Дамянова, РЕМО „Етър“.
  Тема: Предания от Дряновско, съхранени в теренните проучвания на музей „Етър“.

 

 1. Даниела Димкова, РЕМО „Етър“.
  Тема: „С усещане за жена“ – за модните тенденции в областта на козметиката и средствата за разкрасяване, отразени в периодичния печат през първата половина на XX век .

 

 1. Гл. ас. д-р Камен Дончев, Институт за eтнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.
  Тема: Традиционните представи на местното население относно скално-изсечените обекти в Родопите.

 

 1. Д-р Вяра Белева, СМРЗИ – Трявна.
  Тема: Църквата „Св. Йоан Кръстител“ в с. Бучуковци – изгубеното културно наследство.

 

 1. Доц. д-р Светла Атанасова, Пепа Вълчанова, Регионален исторически музей – Велико Търново
  Тема: Ханът на Хаджи Николи във Велико Търново – традиции и иновации.

 

 1. Даниела Радулова, Исторически музей – Тутракан.
  Тема: Паметта за Панайот Хитов в Тутракан.

 

 1. Гл. ас. д-р Даниела Вичкова–Нушева, Българска академия на науките – Институт за исторически изследвания.
  Тема: Дряновският манастир в съвременните български енциклопедични и документални издания.

 

12:00 – 13:30 ч.  Обедна почивка

13:30 – 14:30 ч.

 1. Проф. д-р Петко Ст. Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
  Тема Национални герои и национални предатели.

 

 1. Д-р Димитър Петров, Регионален исторически музей – Плевен.
  Тема: Генерал-лейтенант Владимир Вазов. 155 години от рождението.

 

 1. Гл. ас. д-р Валентин Воскресенски, Институт за eтнология и фолклористика с Етнографски музей –БАН.
  Тема: Хорхе Мичофф и Хосе Чушкофф – две значими личности от историята на българската общност в провинция Чако (Аржентина).

 

14:30 – 15:00 ч. Кафе пауза

15:00 – 16:00 ч.

 

 1. Йордана Николова, Регионален исторически музей – София.
  Тема: Атанас Буров в София. Сгради на паметта. Проект КЛаДА-БГ

 

 1. Даниела Дерешка, Регионален военноисторически музей – Плевен.
  Тема: Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец” – приносът на арх. Пенчо Койчев за град Плевен

 

 1. Анастасия Георгиева, Исторически музей – Бяла черква.
  Тема: Културно-историческото наследство на Бяла черква като ресурс за развитието на туризма.

 

 1. Мария Деянова, Исторически музей – Карлово.
  Тема: Културно-историческото наследство на град Карлово – проблеми и предизвикателства.

 

 1. Дора Чаушева, Национален музей „Васил Левски“ – Карлово.
  Тема: Музеят на Апостола в Карлово – 90 години история, проблеми, перспективи.

 

16:00 ч. Дискусия

 

Петък 06.10.2023 г.

09:30 – 10:30 ч.

 

 1. Таня Великова, Държавен архив – Русе.
  Тема: Диригентът Ромео Райчев – ярка звезда на българската и международната сцена.

 

 1. Д-р Надежда Цветкова, Държавен архив – Русе.
  Тема: Актрисата Царева Беева – ярка звезда на небосклона на Русенския театър.

 

 1. Катя Зографова, Музей ”Н.Й. Вапцаров”
  Тема: Новооткрит мемоар на Александър Вазов – Един от пионерите на българското кино.

 

 1. Данаила Ангелова, Регионален исторически музей – Шумен.
  Тема: Художественото изкуство през периода 30-те – краят на 70-те год. на XX век. Колекция картини на Владимир Вичев от фонд „Най-нова история“ при Регионалния исторически музей – Шумен.

 

 

10:30 – 11:00 ч. Кафе пауза

 

11:00 – 12:00 ч.

 

 1. Елка Иванова и Десислава Колева, Исторически музей – гр. Попово.
  Тема: Русалският Поповски панаир – място на памет, общуване и културно наследство.

 

 1. Делиана Начева, Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан.
  Тема: Яворовият музей в Чирпан – знак на паметта за поета

 

 1. Димитър Гешков и Миглена Маринова, Сдружение „Национална културна платформа“
  Тема: Да бъдем полезни на България.

 

 1. Елена Драгостинова, Музей „Борис Христов“
  Тема: Музикалният музей – предизвикателства и хоризонти.

 

 1. Калоян Димитров и Антон Колев, НД „Традиция”- Габрово.
  Тема: Дейността на НД „Традиция” – начин на съхраняване е популяризиране на историческата памет.

 

12:00 ч. Дискусия и закриване на конференцията

Исторически музей Дряново