Исторически музей – Дряново, Община Дряново и Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” имат удоволствието да ви поканят на второто издание на националната научна конференция “Епохи, личности, памет”, която ще се проведе в гр. Дряново на 5-6 октомври 2023 г.

Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Петко Ст. Петков.

Конференцията е посветена на 140 години от рождението на Рачо Стоянов.

Примерни тематични полета:

– История на Дряново и дряновския край

– Дейци и личности свързани с Дряново

– Kултурно-историческо наследство

– Проблеми на българската музеология

Времетраенето за представяне на докладите и съобщенията е 10 минути.

Предвижда се издаване на сборник с докладите от конференцията. За целта е необходимо в дните на научния форум да бъдат предоставени на хартиен и електронен носител докладите, с резюме на български и английски език. Текстът трябва да е в обем до 10 стандартни страници (1800 знака с интервалите, шрифт Times New Roman, Pt 12). Цитирането да е след текста.

Исторически музей – Дряново очаква вашите заявки за участие до 30 юни 2023 г. на адрес: 5370 Дряново, ул. „Шипка” 82, Исторически музей – Дряново e-mail: office@museumdryanovo.com. Те трябва да включват данни за научната степен, длъжност, институция, заглавие на темата, кратка анотация с указание към кой тематичен кръг се отнася, електронен адрес и телефон за връзка.

Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена допълнително.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Исторически музей Дряново